Autor:
Andres Tennus

IN MEMORIAM. Professor Toomas Haldma

5. jaanuaril 2024 lahkus Tartu Ülikooli majandusteaduskonna professor Toomas Haldma. Jääme teda meenutama südamliku õppejõu, kauaaegse teadlase ja toetava kolleegina.

Toomas Haldma sündis 21. novembril 1957 Tartus. Ta lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli 1981. aastal majandusküberneetika eriala cum laude. Toomase enda sõnul oli erialavalik pooljuhuslik, kuid õige pea pärast õpingute alustamist mõistis ta, et tegi suurepärase otsuse. Ta sulandus kiiresti üliõpilasellu ja astus Üliõpilaste Teadusliku Ühingu liikmeks. Samuti mängis ta ülikooli korvpallimeeskonnas ja tegutses rahvakunstiansamblis.

Neljandal kursusel pakkus kateedrijuhataja Heiki Müür Toomasele võimalust asuda tööle kateedris ja kandideerida M. V. Lomonossovi nimelise Moskva Riikliku Ülikooli sihtaspirantuuri. 1987. aastal kaitses ta seal majanduskandidaadi väitekirja. Alates 2003. aastast töötas Toomas Haldma Tartu Ülikooli majandusarvestuse professorina.

Aastate jooksul täitis Toomas ülikoolis mitmesuguseid ülesandeid. Ta oli Tartu Ülikooli nõukogu liige (2003–2011), Tartu Ülikooli senati liige ja siseauditi komitee liige, majandusteaduskonna dekaan (2005–2011), ettevõttemajanduse instituudi juhataja (2012–2014) ning rahanduse ja majandusarvestuse õppetooli juhataja (2014–2019). Ta osales majandusteaduskonna vilistlasühingu Hermes juhatuse töös. Aastatel 2004–2021 oli Toomas strateegilise juhtimise magistriõppekava programmijuht, kelle eestvedamisel toimusid iga-aastased õppereisid Berliini. Hinnatud õppejõu ja juhendajana toetas ta oma mõistva suhtumisega õppijate sihikindlat arengut.

Toomas Haldma oli aktiivne rahvusvahelises teaduskoostöö võrgustikus, kuuludes mitme teadusorganisatsiooni liikmeskonda ja juhtkomiteesse (Central and Eastern European Performance Management Panel, European Accounting Association, Comparative International Governmental Accounting Research Network). Samuti oli ta mitme rahvusvahelise ajakirja toimetuskolleegiumis, osales majandusarvestuse alases rahvusvahelises teadustöös ja andis külalisloenguid Nord University Business Schoolis Norras. Toomas oli alates 1991. aastast Eesti Majandusteaduse Seltsi liige ja täitis aastatel 2007–2010 selle presidendi rolli. Ta kuulus aastatel 1993–1994, 2001–2004 ja alates 2010. aastast Eesti vabariigi Raamatupidamise Toimkonda, kus osales majandusarvestusalaste õigusaktide väljatöötamises.

Toomas oli kolleegidele alati väärtuslik kaaslane. Tema optimism ja humoorikad tähelepanekud rikastasid arutelusid ning innustasid edasi liikuma nii rahulikel kui ka keerulistel aegadel.

Tunnustus

  • 2016 Tartu Ülikooli aumärk
  • 2017 Tartu Raefondi preemia
  • 2017 Tartu Ülikooli väike medal
  • 2020 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja III klassi aumärk
  • 2020 Tartu Ülikooli suur medal

Toomas Haldma ärasaatmine toimub laupäeval, 13. jaanuaril kl 12 Tartu Ülikooli aulas.

Oma kaastundeavalduse saab jätta ka virtuaalselt. https://toomashaldma.inmemoriam.ut.ee/

 

Image
Toomas Haldma
In memoriam

IN MEMORIAM. Emeriitprofessor Risto Näätänen

Mälestuspäev Tartu Ülikoolis

Tartu Ülikool mälestab ülikoolipere lahkunud liikmeid 21. septembril kl 16.00 Raadi kalmistu keskväljakul. Buss Raadile väljub kl 15.30 peahoone tagant.
In memoriam

IN MEMORIAM. Aadu Must