Mida ootab Univeristas Tartuensise lugeja?

Jaanipäeva eel toimus järjekordne Tartu Ülikooli ajakirja Universitas Tartuensise lugejauuring. Veebiküsimustikule vastas 885 inimest, kelle mõtetest ja arvamustest teeme siinkohal lühikese kokkuvõtte.

Esmalt aga mõni sõna uuringust endast. Kõige enam osales selles üliõpilasi – 411 vastanut määratles end just nii. Vastanute arvu poolest teisele kohale jäid vilistlased ja endised üliõpilased (201) ning kolmandale ülikooli töötajad (200). Osalenute seas oli suur hulk neid, kelleni ajakiri pole jõudnudki – seda väitis 175 inimest.

Universitas Tartuensises ilmuvaid lugusid pidas väga huvitavaks 6% ja üldiselt huvitavaks 39% lugejaid. Vaid üksikuid lugusid pidasid huvitavaks 32% vastanutest. Suur hulk inimesi ei osanud arvamust avaldada või ei olnud ajakirja kunagi lugenud (22%).

Suurima vastajarühma, üliõpilaste arvates on kõige huvitavamad rubriigid „Tudengid“, „Aktuaalne“ ja „Teadus“. Kõige vähem ahvatlevad neid ajakirja lõpus olevad teadete ja õnnitluste leheküljed ning reportaaž. Töötajad hindavad teateid veidi rohkem – neile pakuvad kõige vähem huvi hoopis arvustused ja ettevõtlusest rääkivad lood. Kõige huvitavamana tõid nad aga esile artiklid, milles kajastatakse põhjalikult aktuaalseid teemasid, persoonilood ja teadusrubriigi kirjutised. Samade rubriikide artikleid hindavad kõrgelt ka ülikooli vilistlased.

Loe edasi Tartu Ülikooli ajakirjast Univeristas Tartuensis