Autor:
Kaja Karo

Narvas alustavad õpinguid tulevased eesti keeles õpetavad klassiõpetajad

Augusti viimasel nädalavahetusel alustas Tartu Ülikooli Narva kolledžis õpinguid klassiõpetajate ümberõpperühm, kuhu kuulub ligi 30 osalejat Narvast, Kohtla-Järvelt ja Tallinnast. Rühma moodustavad peamiselt eesti keelt vähemalt B2-tasemel valdavad tegevõpetajad, kes soovivad end täiendada, et õpetada järgmisest õppeaastast eesti keeles.

Üleminek eestikeelsele haridusele algab 2024. aastal, mistõttu on professionaalsete eesti keelt oskavate klassiõpetajate olemasolu hädavajalik. Ümberõppekursusel osalemine parandab õpetajatele eesti keele oskust, annab neile eestikeelse erialasõnavara ning teadmisi ja oskusi ainedidaktikas. Selleks, et alustada järgmisel õppeaastal õpetamist eesti keeles, tuleb õpetajal lisaks sooritada eesti keele C1-taseme eksam.

Narva linnapea Katri Raigi sõnul on eesti keeles õpetama hakkavaid pedagooge praegu väga oluline toetada. "Narva linn hoiab oma õpetajaid ja otsib neile arenguvõimalusi. Oleme tänulikud Tartu Ülikoolile ja Eesti riigile võimaluse eest selline kursus Narvas korraldada,“ sõnas Raik.

Klassiõpetajate ümberõpe on aastane täienduskoolitusprogramm, mis hõlmab 1.–6. klassi ainete didaktikat, praktilist eesti keele õpet ning lõputöö kirjutamist ja kaitsmist. Õppetöö toimub eesti keeles ja on tasuta. Ümberõpe kestab aasta vältel kaks korda kuus neljapäevast pühapäevani, samuti koolivaheaegadel. Osalejaid ootab ees väga intensiivne õppetöö ja tihe tunniplaan, mis eeldab tugevat motivatsiooni ja enesedistsipliini.

Tatjana Sile Narva Soldino Gümnaasiumist ei tulnud õppima ainult sellepärast, et toetada lapsi, vaid ka selleks, et jagada kursusel saadud teadmisi kolleegidega. „Olen täiesti veendunud, et lapsed saavad eesti keeles õppimisega hakkama, aga nad vajavad õpingute alguses selleks palju tuge,“ sõnas Sile.

Natalia Fedotova Narva Keeltelütseumist loodab kursusel täiendada oma teadmisi ja õppida juurde eesti keeles õpetamise metoodikat. „See kursus on väga hea võimalus suhelda kolleegidega ja õppejõududega eesti keeles.“

Ümberõppekursuse koolitajad on Tartu Ülikooli Narva kolledži ja Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi õppejõud, samuti tegevõpetajad Tallinnast.

Klassiõpetajate ümberõppekursust rahastab Haridus-ja Teadusministeerium.

Paindlikud täiendusõppes osalemise võimalused Tartu Ülikoolis.

Tasemeõppeained täiendusõppena

Väärikate ülikooli konverents - Tartu Ülikool

Väärikate ülikooli 2023/2024. õppeaasta lõpuaktus

täiendusõppeprogrammid tasemeõppeainetest

Täiendusõppeprogrammid tasemeõppeainetest