Negatiivse testitulemusega Raatuse ühiselamu elanikud vabastati liikumispiirangust

Raatuse ühiselamu elanike hulgas ei ole tänaseks tuvastatud rohkem positiivseid koroonaviiruse proove. Ühiselamus on loodud eraldatud tsoonid haigetele, nendega kontaktis olnud isikutele ning tervetele inimestele. Negatiivse testitulemusega ja haigetega mitte kokku puutunud elanikud vabastati täna liikumispiirangust.

Tartu kriisimeeskonna juhi linnapea Urmas Klaasi sõnul tõi tänane hommik paremaid uudiseid, kuna uusi positiivseid testitulemusi ei lisandunud. "Kõik meie koostööpartnerid on teinud väga head tööd ja kõik endast oleneva, et viirusele ühiselamus piir panna. Samas ei saa siiski kaotada valvsust, kuna haigus on salakaval ning noortel inimestel ei ole sageli sümptomeid. Sel põhjusel on terviseamet ka nakatunud inimeste liikumisteed tagasiulatuvalt põhjalikult kaardistanud," lisas Klaas.

Kokku on Raatuse ühiselamus testitud 274 isikut, kellest 16 on andnud positiivse proovi. Positiivse testitulemusega elanikel on keelatud oma tubadest lahkuda kuni tervenemiseni. Nendega kontaktis olnud 27 isikut on samuti eraldatud ühiselamus omaette tsooni ja nad peavad olema kaks nädalat ühiselamus ja jälgima tervist. Neile on tagatud ühiselamu hoovis õues viibimise võimalus. Isolatsioonis viibivad inimesed on eraldatud nii, et nad ei puutu kokku ülejäänud elanikega. Liikumispiirangust vabastatakse need isikud, kellel ei ole haigust testimisega tuvastatud. Ühiselamus mitte elavatel inimestel ei ole lubatud hoonesse siseneda. Liikumispiirangute täitmist kontrollib politsei isikut tõendava dokumendi alusel.

Tartu ülikool koostöös üliõpilaskülaga on korraldanud isolatsioonis viibivatele elanikele toitlustamise, varustanud neid isikukaitse- ja desinfitseerimisvahenditega, taganud võimaluse pesupesemiseks ning korraldanud jäätmete ohutu kogumise. Ühiselamus puhastati ühiskasutatavad ruumid ja korraldati ümber nende kasutamine. Elanikke on teavitatud liikumispiirangutega seotud elukorraldusest ja käitumisjuhistest.

17. aprillil seati eriolukorra juhi Jüri Ratase korraldusega liikumispiirang Raatuse 22 ühiselamus viibivatele elanikele kuni testimise läbiviimiseni, kõigi nakatunutega kokku puutunud lähikontaktsete välja selgitamiseni ja testi tulemuste saabumiseni.

Olukorra lahendamiseks töötab strateegiline staap, mille koosseisus on Tartu Linnavalitsus, Tartu Ülikool, Terviseamet, Lõuna Prefektuur, Lõuna Päästekeskus, Tartu Kiirabi, MTÜ Tartu Üliõpilasküla ning mille tööd juhib linnapea Urmas Klaas. Tartu Ülikoolile ja Tartu Üliõpilaskülale pandud ülesannete täitmiseks on loodud Tartu Ülikooli kriisistaap, mida juhib ülikooli akadeemiline sekretär Tõnis Karki.

Lisainfo: linnapea Urmas Klaas, 513 5145, urmas.klaas@raad.tartu.ee; Tartu Ülikooli akadeemiline sekretär Tõnis Karki, 529 7917, tonis.karki@ut.ee; Lõuna regiooni eriolukorra tööde juht Margo Klaos, 503 5112, margo.klaos@rescue.ee.