Notarite Koda sõlmib koolituslepingu Tartu Ülikooliga

19. detsembril digiallkirjastasid TÜ õppeprorektor Martin Hallik ja Notarite Koja esimees Anne Saaber lepingu, mille tulemusena viib õigusteaduskond 2012. aastal läbi 10-päevase täiendkoolituse notaritele.

Uues täiendusõppe programmis "Notariõigus" käsitletakse põhiliselt neid eraõiguse valdkondi, mille rakendamisega notarid igapäevases tegevuses enim kokku puutuvad – pärimisõigus, perekonnaõigus, võlaõigus, asjaõigus jt. Osa õppepäevi on pühendatud notarite ametitegevusega seotud maksustamise küsimustele ning rahapesu ja korruptsioonitemaatikale.

Programmi esimene õppepäev toimub 20. jaanuaril, mille käigus eraõiguse instituudi juhataja prof Paul Varul lahkab tsiviilõiguse üldosa probleeme notariaalpraktikas. Järgnevatel koolituspäevadel astuvad üles teaduskonna õppejõud prof Irene Kull, prof Merle Muda, prof Jüri Saar, dots Lasse Lehis, dots Martin Käerdi, dr. iur. Andres Vutt jt. Lisaks kaasatakse programmi kogenud koolitajatena riigikohtunik dots Villu Kõve, ringkonnakohtunik Kaupo Paal, notar Tarvo Puri, vandeadvokaat Ivo Mahhov jt.

Notarite kõrval osalevad programmis ka notarikandidaadid ja õigusteaduskonna magistriõppe üliõpilased.

"Notarite täiendõppe korraldamine on alati olnud üks Notarite Koja peamistest tegevussuundadest ning heameel on tõdeda, et lektoritena astuvad üles tunnustatud õigusteadlased ja oma ala parimad spetsialistid. Teistkordselt koostöös Tartu Ülikooliga korraldatav koolitusprogramm annab hea võimaluse arutada õiguse rakendamisel praktikas tekkinud probleeme ning tutvuda uuemate õigusteoreetiliste seisukohtadega,", märkis Notarite Koja esimees Anne Saaber.

Lisainfo: Notarite Koja tegevdirektor Eve Strang, tel 617 7904
TÜ õigusteaduskonna täiendkoolituse projektijuht Peep Pruks, tel 51 05 511

Anneli Miljan
TÜ pressiesindaja
tel 737 5683, 515 0184
avalik@ut.ee
www.ut.ee