Olulised kuupäevad sisseastujale

Avaldusi kõrghariduse esimesse astmesse ja magistriõppesse kandideerimiseks saab esitada 1. juuli südaööni sisseastumise infosüsteemis SAIS. Tutvu eelnevalt õppekavade ja sisseastumistingimustega, et valida välja kõige paeluvam eriala.

Olulised kuupäevad bakalaureuse- ja magistriõppesse astujatele

  • 20. juunist 1. juulini saab SAIS-i kaudu esitada avaldusi
  • 13. juulil avalikustatakse vastuvõetute nimekirjad
  • 16. juuliks tuleb vastuvõetuil kinnitada õppima tuleku soov
  • 15. juunini võetakse vastu avaldusi doktoriõppesse astumiseks. Viimased vastuvõtuotsused tehakse hiljemalt 6. juulil.

Eelmisel aastal esitati Tartu Ülikool 12 307 sisseastumisavaldust. Õpinguid alustas 3976 uut üliõpilast: kõrghariduse esimesel astmel 2394 (60%), magistriõppes 1405 (35%) ja doktoriõppes 177 üliõpilast (5%).

Ühel õppeastmel õppimiseks saab esitada kuni kaks avaldust. Nende hulka loetakse ka ülikooli Pärnu ja Narva kolledžisse ning Viljandi kultuuriakadeemiasse kandideerimise avaldused.

Info selle kohta, mitu inimest eelmisel aastal TÜ õppekavadele kandideeris ja kui suur oli konkurss, on vastuvõtutatistika lehel.

Sisseastumisinfoga saab kursis olla, kui tellida endale Tartu Ülikooli sisseastumise infokiri.