Õppejõult õppejõule 2020: õppimine ja õpetamine kui koostöö

Homme, 16. jaanuaril 2020 kell 11–16.30 toimub Tartu Ülikooli aulas konverents „Õppejõult õppejõule 2020: õppimine ja õpetamine kui koostöö“. Konverentsi keskmes on sisuka õppimise ja õpetamise ning õpetamise arendamise eesmärgil tehtav koostöö.

Konverentsi avab rektor professor Toomas Asser. Üliõpilaste poolt tervitab üliõpilaskonna aseesimees Helo Liis Soodla. Avasõnadele järgneb plenaarsessioon, kus peaettekande teeb professor Andra Siibak  teemal "Digipõlvkonna demüstifitseerimine".  Sellele järgneb dotsent Mari Karmi ettekanne "Õppejõu õppimine - üksi ja ühiselt".

Töötubades ja stendiettekannetes tutvustatakse ideid ja jagatakse kogemusi erinevatest võimalustest, kuidas koostöös jõuda sisuka õppimiseni. Ettekanded keskenduvad õppejõudude omavahelisele, üliõpilaste ja õppejõudude vahelisele ning üliõpilaste ja praktikute vahelisele koostööle. Seekordse konverentsi eripära on, et oma vaatenurka õppimisele-õpetamisele tutvustavad ka üliõpilased stendiettekannetes või ühisettekannnetes õppejõududega.

Konverentsi töötubade sisu on esmakursuslaste ja väärtuste mängu tutvustamine, eritüübilised küsimused ja nende ülesanne õppetöös, meeskonnatööoskuse ja ettevõtlikkuse arendamine,  veebiseminaride kasutamine õppetöös.

Konverentsi lõpetab ümarlaud õppeaine tagasiside küsimustiku uuendamise teemal, kus saavad sõna küsimustiku koostajad ning erinevate huvigruppide esindajad (õppeprodekaan, programmijuht, üliõpilane, õppejõud ja õpetamisoskuste arendamise konsultant).

Mõned posterettekanded on inglise keeles ja vähemalt üks töötuba on ingliskeelne.

Konverentsi korraldab Tartu Ülikooli personaliarenduskeskus.

Lisateave:
Mari Karm, TÜ õppejõukoolituse peaspetsialist, mari.karm@ut.ee
Airi Niilo, TÜ õpetamisoskuste arendamise konsultant, 737 6261, airi.niilo@ut.ee