Õppeprorektor Aune Valk

Sünniaeg ja -koht
22. märts 1972, Tallinn

Haridus
2004 järeldoktorantuur Clarki Ülikoolis
2004 järeldoktorantuur Sussexi Ülikoolis
1997–2001 psühholoogia doktoriõpe, Tartu Ülikool
1994–1997 psühholoogia (teadus)magistriõpe, Tartu Ülikool
1990–1994 psühholoogia bakalaureuseõpe, Tartu Ülikool

Teaduskraad
2001 PhD (psühholoogia)

Teenistuskäik
2014–2018 Haridus- ja Teadusministeeriumi analüüsiosakond, juhataja
2010–2014 Haridus- ja Teadusministeerium, rahvusvahelise täiskasvanute oskuste uuringu PIAAC programmi koordinaator
2012–2014 Tallinna Ülikool, vanemteadur
2008–2012 Eesti Kirjandusmuuseum, teadur
2006–2009 Tartu Ülikooli elukestva õppe keskus, juhataja
2004–2005 Tartu Ülikooli õppeosakond, juhataja
2001–2004 Tartu Ülikooli avatud ülikool, direktor
1999–2001 Tartu Ülikool, prorektori abi
1997–1998 Tartu Ülikooli psühholoogia osakond, erakorraline teadur
1994–1997 Tartu Ülikooli psühholoogia osakond, assistent

Teadustegevuse põhisuunad
Kasvatusteadused: täiskasvanuharidus ja täiskasvanute oskused
Kultuuridevaheline psühholoogia: identiteet ja etnilised suhted

Juhendatud lõputööd ja väitekirjad
Kaks teadusmagistritööd, neli magistritööd

Ühiskondlik ja teadusorganisatsiooniline tegevus
2016–2020 Eesti esindaja OECD haridusuuringute ja innovatsiooni keskuses CERI (Centre for Educational Research and Innovation)
2015–2018 Eesti esindaja OECD rahvusvahelises täiskasvanute oskuste uuringus PIAAC
2000–... IACCP (International Association for Cross-Cultural Psychology) liige
1997–... Eesti Psühholoogide Liidu liige/esinaine (2001–2003)
2003–2007 Eesti eÜlikooli nõukogu esimees/liige
2001–2004 Tartu Ülikooli regionaalnõukogu esimees

#juhtimine
Tartu Ülikooli Pärnu kolledži direktorina jätkab Garri Raagmaa.

Pärnu kolledži direktoriks valiti Garri Raagmaa

#juhtimine #ülikoolist
teine volikogu istungi pilt

Selgunud on üliõpilaskonna juhatuse liikmete kandidaadid

#juhtimine
Suvine peahoone

Tartu Ülikool valis uue senati