Õppetöö Tartu Ülikoolis 2021. aasta sügisel

Selleks, et hoida uuel õppeaastal töö- ja õpikeskkonda võimalikult tavapärasena, kehtib üldine reegel, et ülikooli hoonetes viibivad töötajad ja üliõpilased on koroonaviiruse vastu vaktsineeritud või kannavad maski.

  • Uut akadeemilist aastat alustame 30. augustil kell 10.00 peahoone ees. Järgime riiklikku korraldust ja kontrollime osalejate nakkusohutust.
  • Õppeaasta algab lähiõppega ja teeme kõik mis võimalik, et silmast silma õpe jätkuks. Saja ja enama osalejaga loenguid soovitame võimalusel korraldada veebi teel, samuti väiksemates rühmades õpet, kui see on sisuliselt mõistlik ja auditooriumis pole võimalik tagada hajutatust. Õppejõul ei ole kohustust pakkuda hübriidõppe võimalust.
  • Tervise kaitsmiseks ja lähiõppe säilitamiseks seame eesmärgi, et oktoobri lõpuks on 90% kogu ülikooliperest vaktsineeritud. Septembri alguse seisuga oli TÜ töötajatest vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud üle 90%. Üliõpilaste kohta praegu info puudub, ent oleme palunud Eesti Haigekassalt anonümiseeritud andmeid. 
  • Ligipääs õppetööle on kõigile tagatud, kuid ülikooli hoonetes tuleb õppetöö ajal kanda maski.
  • Vaktsineerimine tagab osalemise lähiõppes. See tähendab, et vaktsineeritud ja viirushaiguse tunnusteta üliõpilane, kes on olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga, ei pea jääma isolatsiooni ega seega ka õppetööst eemale. Vaktsineerimata või haigestunud ja isolatsioonireeglite tõttu õppetööst eemal olevale üliõpilasele ei pea ülikool tagama veebiõppe võimalust.
  • Rakendame jätkuvalt kõiki viiruse levikut takistavaid meetmeid: õppetööd korraldatakse hea ventilatsiooniga ruumides või ruume õhutatakse regulaarselt; inimesi hajutatakse ja suuremate rühmade korral järgitakse ruumi 50% täituvuse piirangut; desinfitseeritakse käsi ja pindu.
  • Viirushaiguse tunnustega peavad koju jääma nii vaktsineerimata kui ka vaktsineeritud töötajad ja üliõpilased.
  • Ülikooli muuseumide, spordiklubi, õppehoonetes asuvate toidukohtade, täiendusõppe ja ürituste kohta kehtivad Vabariigi Valitsuse korraldusega sätestatud piirangud. Ka tasemeõppes täiendusõppijana osalejad peavad olema valmis oma nakkusohutust tõendama.