Pärnu kolledžis näidatakse virtuaalmängude rolli õppetegevuses

16.–20. novembrini toimub TÜ Pärnu kolledžis projekti GAMES õppesessioon, mille käigus tutvustatakse erinevaid virtuaalmänge ning antakse ülevaade mängude rollist õpetamisel.

Mängu kasutamine hariduses ühendab endas nii hariduslikku kui ka meelelahutulikku poolt. Üks valdkond, milles edukalt virtuaalmänge kasutatakse, on ettevõtlusharidus. Ettevõtlusmäng on nagu ärisimulatsioon või -mudel tervest äriorganisatsioonist või selle osast.

Sellised simulatsioonid ja mudelid ongi eksperimentaalsed õppetegevused, mis aitavad kaasa üliõpilaste erinevate teadmiste kasutamisele terviklikumalt.

Õppesessiooni raames testitakse projektipartnerite loodud mänge, antakse ülevaade meeskonnatööst mängudes, õppejõu rollist mängude kasutamisel ning esilekerkinud probleemide lahendamisest mängudes.

Kohale on tulnud partnerid Poolast Poznani majandusülikoolist, Hispaaniast Huelva ülikoolist ja Soomest Seinäjoe rakenduskõrgkoolist.

Rohkem infot projekti kodulehelt.

Lisainfo: Kandela Õun, TÜ Pärnu kollledži uurimiskeskuse juhataja, tel: 445 0535, e-post: kandela.oun@ut.ee.

Virge Tamme
Tartu Ülikooli pressinõunik
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392