President Toomas Hendrik Ilves saab Tartu Ülikooli külalisprofessoriks

Tuleva aasta jaanuarist saab president Toomas Hendrik Ilvesest digiajastu demokraatia külalisprofessor Tartu Ülikoolis. Aasta jooksul peab Ilves loenguid üliõpilastele ja osaleb e-valitsemise alase õppe- ja teadusvaldkonna arendamises Johan Skytte poliitikauuringute instituudis.

Juba 2016. aastal tegi Tartu Ülikooli toonane rektor Volli Kalm president Toomas Hendrik Ilvesele ettepaneku asuda Tartu Ülikooli külalisprofessoriks. Tol korral andis president põhimõttelise nõusoleku ja lepiti kokku, et külalisprofessuuri teemat arutatakse täpsemalt presidendi ametiaja lõppemise järel. Rektor professor Toomas Asseri eestvedamisel võeti toonane kokkulepe hiljuti taas päevakorda ja nii sai ammune mõttevahetus teoks.

2020. aasta jooksul on samaaegselt president Ilvese külalisprofessuuri ettevalmistustega tegeletud ka Tartu Ülikooli külalisprofessuuri järjepideva meetme loomisega. See oleks ülikoolis keskselt juhitav ja osaliselt ka keskselt rahastatav programm. „President Toomas Hendrik Ilves on selle programmi avanguks üks parimaid valikuid,“ sõnas rektor Toomas Asser. „Soovime edaspidigi kutsuda külalisprofessoriks ühiskonna eri valdkondade silmapaistvaid arvamusliidreid ja eestvedajaid, kes ei seo end küll püsivalt ülikooli ja akadeemilise karjääriga, kuid saaksid oma maailmavaate ning eriilmeliste teadmiste ja kogemustega avardada ülikooli tegevusvälja ja meie üliõpilaste õpikogemust,“ lisas ta.

2012. aastal rektor Volli Kalmu ametisse nimetamisel rääkis president Ilves, et ülikool peab rahvast teenima ning Tartu Ülikool on üks neist sammastest, millel seisavad eesti rahvas ja Eesti riik. Oma nõusolekuga asuda külalisprofessoriks tõestas Ilves, et selle mõtte taga on ka tegu.

Toomas Hendrik Ilves soovib oma külalisprofessuuri tegevuses keskenduda digiajastu mõjul toimunud ühiskondlike muutuste käsitlemisele. Tema hinnangul on maailm viimastel aastatel läbi teinud olulisi muutusi terves ühiskondlikus ülesehituses. „Sotsiaalmeedia ja valeuudiste levik on mõjutanud liberaaldemokraatia alustalasid nagu sõnavabadus ja vabad valimised, ent see toimub paljude jaoks märkamatult," sõnas Ilves.

Külalisprofessorina peab Toomas Hendrik Ilves kummalgi semestril ühe loengukursuse Tartu Ülikooli üliõpilastele, osaleb e-valitsemise alase ERA õppetooli ja magistriõppekava „Poliitika ja valitsemine digiajastul“ tegevustes Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudis.

Külalisprofessuuri põhimõtete loomisel on eeskuju võetud muuhulgas ka ülikoolis juba alates 1993. aastast toimivast vabade kunstide professuurist, mis on loodud „ülikooli liikmeskonna vaimsuse ja loovuse mitmekülgseks arendamiseks“ ja kuhu kutsutakse igal aastal üks silmapaistev Eesti loovisik, kelle tegevus on seotud Tartu Ülikooli traditsiooniliste tegevusvaldkondadega.

Loe ka Postimehe uudist.

Lisateave: Kristiina Tõnnisson, Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi juhataja, 737 6372, 5554 4312, kristiina.tonnisson@ut.ee

Sandra Sommer pressinõunik 737 5681
5307 7820 sandra.sommer@ut.ee
www.ut.ee