Professor Dietmar Pfahl räägib oma inauguratsiooniloengus tarkvarainseneride väljakutsetest

20. veebruaril peab Tartu ülikooli tarkvaratehnika professor Dietmar Pfahl ülikooli aulas inauguratsiooniloengu teemal „Andmepõhine otsuste tegemine tarkvaratehnikas ja juhtimises“.

Tarkvarast on saanud meie igapäevaelu lahutamatu osa. Ükskõik, kas juhime autot, lendame lennukiga, kasutame pesumasinat, teeme pangatoiminguid või esitame tuludeklaratsiooni – kõigis neis toimingutes kasutatakse tarkvara. Tarkvarainsenerid peavad oma igapäevases töös tegema palju otsuseid, nende kvaliteedist sõltub, kui edukaks osutub üks või teine turule toodud tarkvarasüsteem. Erinevalt teistest inseneridest ei saa tarkavarainsenerid toetuda loodusseadustele, vaid peavad suurema osa oma otsustest langetama kogemuste ja empiiriliselt tuletatud mudelite alusel.

Professor Pfahl käsitleb oma inauguratsiooniloengus meetodeid, mis aitavad tarkvarainseneridel nii empiirilisi uurimismeetodeid kui ka andmekaevet ja masinõppetehnikaid kasutades otsuseid langetada. Loengu lõpus esitab professor visiooni sellest, milliseks võiks kujuneda andmepõhise otsustusprotsessi integreeritud raamistik tarkvaratehnikas.

Dietmar Pfahl omandas magistrikraadi Ulmi ülikoolis (1986) ja doktorikraadi Kaiserslauterni ülikoolis (2001) Saksamaal. Enne Tartu ülikooli dotsendina tööle asumist 2013. aastal töötas Dietmar Pfahl kaheksa aastat ettevõtluses (Siemens AG-s Saksamaal) ja pidas loenguid Kanadas Calgary ülikoolis, Rootsis Lundi ülikoolis ja Norras Oslo ülikoolis. Lisaks on ta töötanud Saksamaa kosmoseuuringute keskuses Müncheni lähistel ja Simula teaduslaboris Oslo lähedal. Peale selle on ta ettevõtte Pika Research Inc. asutaja ja aastatel 2009–2015 oli ta selle Claresholmis Kanadas asuva ettevõtte direktor. Alates 2008. aastast töötas Dietmar Pfahl abiprofessorina Kanadas Calgary ülikooli Schulichi insenerikoolis. 2017. aastal valiti ta Tartu ülikooli tarkvaratehnika professoriks.

Oma teadusuuringutes on Dietmar Pfahl keskendunud eelkõige andmepõhistele otsustusprotsessidele tarkvaratehnikas ja juhtimises. Ta on avaldanud artikleid tarkvaraprotsesside simulatsiooni ja parendamise, tarkvaraväljalasete planeerimise ja tarkavara testimise kohta. Ta on avaldanud enam kui 100 teaduspublikatsiooni kõrgetasemelistes erialaajakirjades ja konverentsiväljaannetes ning on rahvusvaheliste erialaühenduste IEEE (elektri- ja elektroonikainseneride instituut) ja ACM (arvutitehnika assotsiatsioon) seeniorliige.

Dietmar Pfahli ingliskeelne inauguratsiooniloeng algab 20. veebruaril kell 16.15 Tartu ülikooli aulas. Kõik huvilised on oodatud kohapeale kuulama või vaatama loengu veebiülekannet UTTV portaali vahendusel.

 

Lisainfo: Dietmar Pfahl, Tartu ülikooli tarkvaratehnika professor, +47 404 48 055, dietmar.pfahl@ut.ee