Autor:
Kertu Saar

Psühholoogia instituudi juhina jätkab Kairi Kreegipuu

Psühholoogia instituudi nõukogu valis 27. mai koosolekul instituudi juhatajaks senise juhi, eksperimentaalpsühholoogia professori Kairi Kreegipuu, kes jätkab 2021. aastal alustatud ametiaega. 

Kreegipuu ametiaja alguses oli instituudi tegevus vaikselt laienemas ja uue juhi ühe ülesandena nähti väikese, aga potentsiaalika instituudi kasvuruumi edukat ärakasutamist. Vahepeal on instituut avanud uue õppekava, rakendanud uusi õppetöö vorme, saanud uue eriala kutseaasta rahastuse ja aidanud kaasa heaoluteaduste tippkeskuse loomisele. Muudatusi on tehtud töötajate koormusarvestuses ja tasusüsteemis, samuti instituudi juhtimises.

Sotsiaalteaduste valdkonna dekaan Margit Keller soovib kolleegile õnne ja jaksu. „Esimese ametiaja jooksul on Kairi olnud väga südi ja algatanud mitu muutust. Psühholoogia instituut hoiab õppekvaliteeti väga kõrgel, nõudlus koolipsühholoogide järele on suur. Samuti on neil ellu viia väljapaistvad mahukad uurimisprojektid, näiteks meie valdkonna ainsa Euroopa Teadusnõukogu uurimistoetuse projekt, ning juhtida heaoluteaduste tippkeskus. Tööd on seega tõsiselt palju ja juhi ülesanne on välja mõelda, kuidas kanda seda vastutust nii, et inimesed oleksid hoitud ning koormus mõistlik. Teiseks ametiajaks tagasi valimine näitab, et Kairi on juht, kes seda suudab. Valdkonna dekanaadi koostöö Kairi ja tema tiimiga on töine ja tihe. Hindan Kairi erakordset töövõimet ja muhedat huumorimeelt,“ sõnas Keller.

Kairi Kreegipuu tunnustab kolleege, kes on näidanud, et psühholoogia instituudis tehakse suurepärast õppe- ja teadustööd. Lisaks loodab ta, et ülikool toetab instituudi püüdlusi psühholoogide kutseõppe korraldamisel ja aitab lahendada õppehoone ventilatsiooni- ja radooniprobleemi. Kreegipuu peab oluliseks, et psühholoogia instituudi töötajatel oleks sära silmas, sest nii võidavad ka üliõpilased, kes toovad tulevikus oma ala asjatundjatena kasu kogu ühiskonnale.

Kairi Kreegipuu kaitses 2004. aastal Tartu Ülikoolis filosoofiadoktori kraadi psühholoogia erialal. Alates 1998. aastast töötab ta Tartu Ülikooli psühholoogia instituudis. Tema juhendamisel on kaitstud seitse doktoritööd ja praegu on ta veel seitsme doktorandi juhendaja. Aastatel 2014–2018 oli Kreegipuu Eesti Psühholoogide Liidu president. Ta on olnud külalisprofessor Daliani Tehnikaülikoolis ja Läti Ülikoolis ning aastatel 2017–2019 ka Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna teadus- ja arendusprodekaan. Praegu on Kreegipuu sotsiaalteaduste valdkonna eetikanõustaja. Tema uurimistöö keskmes on olnud tähelepanulised ja tähelepanueelsed infotöötlusprotsessid ning nende seosed inimese seisundiga, samuti keskkond ja vaimne heaolu. Kairi Kreegipuu kuulub mitmesse erialaliitu ja on Eesti Naisüliõpilaste Seltsi liige.

Instituutide juhid valitakse ülikoolis kolmeks aastaks. Kairi Kreegipuu ametiaeg psühholoogia instituudi juhina kestab 30. juunini 2027.

Karl Kruusamäe

Karl Kruusamäe sillutab teed inimese ja roboti võimalusterohkele koostööle

Tartu Ülikooli raamatukogu

Tartu Ülikooli raamatukogu direktoriks saab Jaanika Anderson

TÜ muuseum

Tartu Ülikooli muuseumi juhina jätkab Mariann Raisma