Rahvusülikooli aastapäev

1. detsembril 1919 toimus ülikooli peahoone aulas Eesti rahvusülikooli avaaktus ning õppetöö ülikoolis muutus eestikeelseks. 

Sel kuupäeval, 1. detsembril, tähistame ülikoolis rahvusülikooli aastapäeva traditsioonilise aktuse, tõrvikurongkäigu ja balliga. 

Aktusel promoveeritakse ülikooli audoktorid ja doktorid, nimetatakse auliikmed. Samuti kuulutatakse välja rahvusmõtte auhinna saaja.

Tartu Ülikooli audoktoriks nimetatakse teenekaid, rahvusvaheliselt tunnustatud teadlasi, ühiskonna- ja kultuuritegelasi, kes on aidanud suurendada Tartu Ülikooli ja Eesti teaduse autoriteeti maailma üldsuse silmis ning paistnud silma Tartu Ülikooli sidemete arendamisel maailma teiste ülikoolide ja teadusasutustega. Aunimetus on asutatud 1803. aastal. 

Tartu Ülikooli auliikmeks nimetatakse isikuid, kes on märkimisväärselt kaasa aidanud Tartu Ülikooli põhikirjalise eesmärgi saavutamisele, muu hulgas olulise rahaliselt hinnatava toetusega. Aunimetus on asutatud 1852. aastal ja sellega kaasneb medal. 

Rahvusmõtte auhinnaga tunnustatakse isikut, kes on oma loominguga silmapaistvalt edendanud eesti rahvuslikku ja Eesti riiklikku eneseteadvust. Rahvusmõtte auhind on asutatud 2004. aastal. 

 

Rahvusülikooli 104. aastapäeva tähistamine