Rahvusvahelise rahuloluküsitluse tulemusel hindavad välisüliõpilased õpi- ja elukogemust Tartu Ülikoolis väga kõrgelt

Maailma mastaapseimas üliõpilaste arvamusuuringus International Student Barometer (IBS) osales 2019. aastal 183 kõrgkooli üle maailma, sh 48 Euroopast ja kaheksa Eestist. Uuringutulemuste põhjal on Tartu Ülikooli välisüliõpilaste hinnang õpi-, toetus- ja elamisoludele Eesti kõrgkoolidest parim. Euroopa kõrgkoolide võrdluses on Tartu Ülikoolile antud hinnang paremuselt 2.–6. kohal ja kõikide kõrgkoolide võrdluses 10.–60. kohal.

Küsitluses palutakse üliõpilastel hinnata nelja suuremat teemat: õpikogemust, elamistingimusi, tugiteenuseid ja saabumist/vastuvõttu. Need teemad on omakorda jagatud 82 tahu vahel.

Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valgu sõnul on väga rõõmustav, et hoolimata välisüliõpilaste arvu suurenemisest on ülikool suutnud hoida nende õpetamisel ja toetamisel kõrget taset.

„Ligi 90% meie välisüliõpilastest soovitaks Tartu Ülikooli oma sõbrale. See näitaja on üle 10% võrra enam kui mujal maailmas, Euroopas ja teistes Eesti ülikoolides,“ kommenteeris Valk. „Kuigi üksikutes tahkudes on veel arenguruumi, saame tervikuna siiski öelda, et ülikooli ingliskeelsete õppekavade programmijuhid, õppejõud, turundajad ja kõik, kes pakuvad välisüliõpilastele tuge, on teinud supertööd. Minu siiras kiitus ja kummardus kolleegidele, kes on nende heade tulemuste taga!“

Küsitluse õppetööd puudutavas osas annavad Tartu Ülikooli välis- ja väliskülalisüliõpilased kõrgeima hinnangu (rahulolijaid üle 95%) ülikooli õppejõudude asjatundmusele, hindamiskriteeriumide selgusele ja võimalusele osaleda ise õpetamistöös. Euroopa keskmisega võrreldes hinnatakse enam üliõpilastele antud tagasisidet ja juhendamist. Samuti väärtustatakse ülikooli õpikeskkonda, sh e-õppe võimalusi ja mitmekultuurilist üliõpilaskonda.

Tugiteenuste puhul hindavad välisüliõpilased enim seda, et neile jagatav teave on sisukas ja see aitab neil hästi valmistuda õpinguteks Tartu Ülikoolis. Üliõpilased on väga rahul eeskätt IT-valdkonnas (rahulolijaid 98%), õpirände keskuses ja raamatukogus pakutavate tugiteenustega.

Rahvusvahelisest keskmisest veidi madalama hinnangu andsid Tartu Ülikooli välisüliõpilased õpetamisoskustele (rahulolijaid 86%), majutuse kvaliteedile (80%), kohalikega suhtlemise võimalustele (63%) ja palvuskohtadele (67%). Võimalusega raha teenida oli rahul 48%, mis on selgelt väiksem näitaja kui Tallinnas asuvate kõrgkoolide õppijate puhul (62%).

2019. aasta sügisel tehtud küsitluses osales 532 ehk 27% küsitluse ajal Tartu Ülikoolis õppinud välis- ja väliskülalisüliõpilast. Eesti kõrgkoolide üldarvestuses vastas küsitlusele 32% välisüliõpilastest ja maailmas kokku 25%.

IBS-i korraldab Briti firma International Insight Group alates 2005. aastast. Eestis koordineerib uuringut SA Archimedes.

Lisateave:
Aune Valk, Tartu Ülikooli õppeprorektor, 526 7930, aune.valk@ut.ee