Regulaarsetest ilmamõõtmistest möödub Tartu ülikoolis 150 aastat

Kolmapäeval, 2. detsembril täitub 150 aastat ilmavaatluste algusest Tartu ülikooli juures tegutsenud meteoroloogia observatooriumis ehk Metobsis. Sündmuse tähistamiseks kogunetakse konverentsile ja Eesti Post esitleb postmarki „Tartu ülikooli ilmade observatoorium 150“.

Tartu ülikooli meteoroloogia ja klimatoloogia dotsent Piia Post ütles, et Metobsil on küll palju lapsi ja järeltulijaid, ent organisatsioon nagu Metobs omal ajal oli, tänapäeval puudub. „Põhjus on selles, et meteoroloogia, klimatoloogia, hüdroloogia, merefüüsikaga teaduslikult ning teenistuslikult tegelevad asutused on killustatult eri ülikoolide ning ametkondade all. Seepärast ongi tarvis vahest kokku tulla ning uurida, mis uut sünnib,“ leidis Post.

Post ütles, et meteoroloogia kui rakendusteadus suudaks meid paremini teenida kui sidemed ilmateenistuse ning ilmateaduse vahel on tugevad. „Punavõimu poolt lahutatud ilmateadus ning teenistus pole administratiivselt enam kokku saanud. Kui aga 150 aastat tagasi Arthur von Oettingen poleks omal initsiatiivil mõõtmisi alustanud, ei oleks meil praegu nõnda pikka vaatlusrida, mis on Eesti kliimateaduse ning teadmise alussammas.“

2. ja 3. detsembril 2015 tulevad Tartusse sündmust tähistama Eesti meteoroloogid, klimatoloogid, hüdroloogid, merefüüsikud ning geofüüsikud. Tähtpäev avatakse 2. detsembril kell 11 ajalookonverentsiga Tiigi seltsimajas, paigas, kus aastatel 1895-1926 Tartu ilma mõõdeti.

Kell 15 toimub samas postmargi „Tartu ülikooli ilmade observatoorium 150“ esitlus. Lisaks postmargile annab Eesti Post välja ka esimese päeva ümbriku ning kasutusel on esimese päeva tempel. Postmargi väljaande on kujundanud ajaloolistel motiividel kunstnik Jaan Saar.

Orienteeruvalt kell 15.30 algab jalutuskäik Metobsiga seotud paikadesse.

Sündmused jätkuvad 3. detsembril Eesti geofüüsika konverentsiga Tõraveres, Tartu observatooriumi saalis. Konverentsil kuuleb värskeid teadusuudiseid meteoroloogidelt, atmosfäärifüüsikutelt, merefüüsikutelt ja geofüüsikutelt.

Vaata ka "Reporteri" uudislugu, kuidas ilmajaama töötajad sündmust tähistasid.

Lisainfo: Piia Post, Tartu ülikooli meteoroloogia ja klimatoloogia dotsent, tel: 5216807, e-post: piia.post@ut.ee.

Virge Tamme
Tartu Ülikooli pressinõunik
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392