Robert-Jan Simons

Image
Robert-Jan Simons

Et tunnustada professor P. Robert-Jan Simonsit, kes on edendanud ja tugevdanud Tartu Ülikoolis ja Eestis haridusteadusi ning aidanud muuta meie teadlaste töö tulemusi maailmas nähtavaks, on Tartu Ülikool nimetanud ta haridusteaduste audoktoriks.

P. Robert-Jan Simons on sündinud 15. mail 1949 Hollandi Ida-Indias (tänapäeva Indoneesias). Ta omandas doktorikraadi 1981. aastal Tilburgi Ülikoolis ning seejärel töötas samas esmalt noorem- ja hiljem vanemteadurina. 1990. aastal nimetati ta Nijmegeni Ülikooli hariduspsühholoogia professoriks. Aastatel 1997–2001 töötas ta Nijmegeni Ülikoolis ka sotsiaalteaduskonna uurimisinstituudi NUOVO direktorina. Edasi suundus Simons Utrechti Ülikooli, kus keskendus haridusteaduste professorina peamiselt info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamisele hariduses. Aastatel 2001–2010 juhtis ta seal haridustehnoloogia keskust ja aastatel 2006–2010 oli haridusinstituudi IVLOS dekaan. 2014. aastal valiti Robert-Jan Simons Utrechti Ülikooli emeriitprofessoriks. Ta on asutanud haridusvisiooni kujundava ettevõtte Visie op leren ja aastatel 2010–2014 juhtis Hollandi koolijuhtide ühendust Netherlands School of Educational Management.

Professor Simons on laia haardega haridusteadlane ja visionäär ning nüüdisaegse õpikäsitluse eestkõneleja. Muu hulgas on ta kaasasutanud Euroopa mainekaima haridusteadlasi ühendava organisatsiooni European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) ja juhtinud seda pikka aega. Ta on üle Euroopa ja laiemaltki tuntud haridusuuendaja, kes on avaldanud arvukaid teadusartikleid ja raamatuid (nt „New Learning“, 2000) ning esinenud peakõnelejana rahvusvahelistel konverentsidel, sh Eestis (nt 2017. aastal Eesti Euroopa Liidu eesistumise ajal peetud suurimal hariduskonverentsil).

Oma teadlaskarjääri jooksul on professor Simons arendanud teadmisi mitmes haridusteaduste ja psühholoogia valdkonnas. Nii on ta õppimispsühholoogias välja töötanud originaalsed vaatenurgad õpistiilide, tõhusate õpikeskkondade, koostöise õppimise ja õpikogukondade kohta, organisatsioonipsühholoogias keskendunud inimeste võimestamisele, töökohal õppimisele, õppivatele organisatsioonidele ja muutuste juhtimisele organisatsioonides ning arengupsühholoogias käsitlenud kognitiivse, sotsiaalse ja isikliku arengu teemasid.

Karjääri teises pooles on professor Simons pühendanud tähelepanu peamiselt haridustehnoloogia kasutamisele õppimisel ning pakkunud originaalseid lähenemisviise digipedagoogika, veebikogukondade ja elektrooniliste õpikeskkondade uurimisel ja arendamisel. Ta on ka tunnustatud haridusnõustaja, kes on teinud koostööd mitmekümne Hollandi asutuse ja ettevõttega ning pakkunud neile meistriklasse ja eksperdinõuandeid sellistel teemadel nagu õppimine ja areng, juhendamine ja arendamine töökohal ning õppimisega seotud mõttemustrid.

Professor Simonsil on hindamatu roll haridusteaduste doktoriõppe tugevdamisel, uudsete haridusinnovatsiooni ja -tehnoloogia magistriõppekavade väljatöötamisel ning nende ainekursuste õpetamisel Tartu Ülikoolis. Ta on sidunud Tartu Ülikooli teadlasi rahvusvaheliselt tunnustatud teadlasvõrgustikega, nt EARLI-ga. Samuti on tal kaalukas osa mitmes meie teadusuuringus, nt viimase kuue aasta vältel on ta olnud põhitäitja institutsionaalses uurimisprojektis „Nutikad tehnoloogiad ja digitaalne kirjaoskus õppimiskäsituse muutmisel“. Alates 2015. aastast on Robert-Jan Simons Tartu Ülikooli külalisprofessor.

konverents 2024

Kandideeri Enlighti õpetamise ja õppimise auhinnale

Haridus- ja Teadusministeeriumi 2023. aasta keeleteo auhinna üleandmine. Pildil Tartu Ülikooli vivaariumi juhataja Sulev Kuuse ning haridus- ja teadusminister Kristina Kallas.

Ülikooliõpik „Rakubioloogia“ valiti Haridus- ja Teadusministeeriumi 2023. aasta keeleteoks

Sõna "eetika" värvilise kujundusega

Kadri Simmi koostatud „Praktilise eetika käsiraamat. Õpik kõrgkoolidele ja gümnaasiumidele“ võitis 2023. aasta parima eestikeelse õpiku auhinna