Rotalia stipendiumi said 22 Tartu Ülikooli üliõpilast

8. septembril kl 17 andis eraannetustel põhinev USA stipendiumifond Rotalia Foundation pidulikul aktusel korporatsioon Rotalia majas (Tähe 3, Tartu) Eesti avalik-õiguslike ülikoolide 33 üliõpilasele 3000 euro suuruse stipendiumi. Üle poole tänavustest stipendiaatidest on Tartu Ülikooli üliõpilased.

Alates 1988. aastast jagab Rotalia Foundation igal aastal Eesti avalik-õiguslike ülikoolide (Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Kunstiakadeemia) üliõpilastele stipendiume. Stipendiumi saavad taotleda päeva- või kaugõppes õppivad bakalaureuseõppe teise aasta, integreeritud õppe eelviimase aasta (nominaalse õppeaja järgi) või magistriõppe esimese aasta üliõpilased. 

Rotalia Foundation stipendiaadid 2023/2024. õppeaastal Tartu Ülikoolist

 1. Silvia Hiie Aablo, keemia õppekava magistriõppe 1. aasta üliõpilane
 2. Triin Aasa, eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava magistriõppe 1. aasta üliõpilane
 3. Rasmus Heinsar, ajaloo õppekava magistriõppe 1. aasta üliõpilane
 4. Ehe Kaldmaa, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekava bakalaureuseõppe 2. aasta üliõpilane
 5. Kertu Kallaste, arstiteaduse õppekava 2. aasta üliõpilane
 6. Teele Kanarbik, eripedagoogika ja logopeedia õppekava bakalaureuseõppe 2. aasta üliõpilane
 7. Marten Kase, psühholoogia õppekava magistriõppe 1. aasta üliõpilane
 8. Miikael Marten Kibuspuu, psühholoogia õppekava bakalaureuseõppe 2. aasta üliõpilane
 9. Jaanika Kilgi, arstiteaduse õppekava 5. aasta üliõpilane
 10. Katariina Kordemets, biomeditsiini õppekava magistriõppe 1. aasta
 11. Katariina Kurina, bioloogia ja ökoinnovatsiooni õppekava magistriõppe 1. aasta üliõpilane
 12. Brita Laht, arstiteaduse õppekava 5. aasta üliõpilane
 13. Riti Ly Lukk, Euroopa keelte ja kultuuride õppekava magistriõppe 1. aasta üliõpilane
 14. Sten Marcus Mesila, riigiteaduste õppekava bakalaureuseõppe 2. aasta üliõpilane
 15. Beatrice Marlene Metsaorg, arstiteaduse õppekava 2. aasta üliõpilane
 16. Helis Ojala, psühholoogia õppekava magistriõppe 1. aasta üliõpilane
 17. Paul Erik Olli, füüsika, keemia ja materjaliteaduse õppekava bakalaureuseõppe 2. aasta üliõpilane
 18. Heleen Saarse, matemaatika ja statistika õppekava magistriõppe 1. aasta üliõpilane
 19. Kaidi Tootma, eripedagoogika ja logopeedia õppekava bakalaureuseõppe 2. aasta üliõpilane
 20. Markus Uppin, arstiteaduse õppekava 5. aasta üliõpilane
 21. Liisa Õunpuu, eripedagoogika ja logopeedia õppekava bakalaureuseõppe 2. aasta üliõpilane
 22. Jürgen Öövel, geograafia õppekava bakalaureuseõppe 2. aasta üliõpilane 
Tudengid kõndimas

Uuele üliõpilasele

Digiõppe kursus - Tartu Ülikool

Valminud on uus õppija töölaud

Karl Kruusamäe

Karl Kruusamäe sillutab teed inimese ja roboti võimalusterohkele koostööle