Seitse Tartu ülikooli tudengit pälvis Eesti teaduste akadeemia teadusauhinna

Eesti teaduste akadeemia avalikustas 2013. aasta üliõpilaste teadustööde konkursi võitjad. Konkursile laekunud 72 uurimustööst määras komisjon teadusauhinna kokku 12 üliõpilasele, sh seitsmele Tartu ülikooli tudengile. Laureaatide autasustamine toimub 4. novembril Tallinnas Eesti teaduste akadeemia majas.

Komisjon akadeemik Georg Liidja juhtimisel määras parimatele uurimustööde autoritele auhinnaraha väärtuses 400 eurot. Tartu ülikoolist pälvisid preemia järgmised tudengid:

  • Erik Ilbis bakalaureusetöö eest „ESTCube-1 toitesüsteem – kavandamine, teostamine ja testimine“ (inglise keeles, juhendaja Mihkel Pajusalu, MSc)
  • Ken Ird magistritöö eest „Sodoomiajuhtumid varauusaegses Eestis Pärnu Maakohtu materjalide põhjal“ (juhendaja professor Mati Laur)
  • Eneli Kindsiko magistritöö eest „Akadeemilise karjääri mustrid Tartu Ülikooli doktorantide näitel“ (juhendaja professor Maaja Vadi)
  • Maarja-Liisa Oldekop magistritöö „Aminohapete derivatiseerivate reagentide võrdlemine LC-ESI-MS analüüsil“ (juhendajad Riin Rebane, PhD; dots Koit Herodes)
  • Tarmo Puolokainen magistritöö eest „Riigiasutuse soorituse hindamine (Eesti riiklike päästekomandode näitel)“ (juhendaja professor Janno Reiljan)
  • Kristo Siig bakalaureusetöö eest „Linnuste nihe. Uurimus Eesti linnustevõrgustikus 11. sajandil toimunud muudatusest ning selle ühiskondlikest tagamaadest ja mõjudest“ (juhendaja lektor Ain Mäesalu)
  • Kadri Tael magistritöö eest „1919. aasta maareform Vana-Põltsamaa vallas“ (juhendaja professor Tiit Rosenberg)

Tartu ülikooli tudengite kõrvalt pälvis teadusauhinna ka viis Tallinna tehnikaülikooli tudengit.

Laureaatide autasustamine toimub 4. novembril 2013 kell 14.00 Tallinnas Eesti teaduste akadeemia majas Toompeal Kohtu 6. Autasustamisele järgneb konverents, kus esinevad ettekannetega oma uurimustööst Eneli Kindsiko ja Ken Ird Tartu ülikoolist ning Rahel Park ja Timo Tomson Tallina tehnikaülikoolist. Kõik huvilised on konverentsile oodatud.

Eesti teaduste akadeemia komisjoni kuulusid komisjoni esimees Georg Liidja ning liikmed Mati Karelson, Enn Tõugu, Jaan Undusk ja Urmas Varblane.

Virge Tamme
Tartu Ülikooli pressiesindaja
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392