Selgusid uued dekaanid

Eile, 22. oktoobril 2019 valisid valdkondade valimiskogud Tartu Ülikooli neljale valdkonnale uued dekaanid. 1. jaanuaril 2020 asuvad ametisse Raul Eamets, Anti Selart, Leho Ainsaar ja Margus Lember.

Tartu Ülikooli akadeemiline sekretär ja valimiskomisjoni esimees Andres Soosaar tundis rõõmu, et dekaanid õnnestus valida ühes voorus. „E-hääletamisega pole ülikoolis dekaane varem valitud, kuid valmisaktiivsus oli suur ja meditsiiniteaduste valdkonnas isegi väga suur – see annab julgust e-hääletamist ülikoolis aina rohkem rakendada,“ lisas Soosaar.

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Valimistel osales 62,22% humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna valimiskogu liikmetest. Anti Selarti poolt andis oma hääle 115 valimiskogu liiget ja Riho Altnurme toetas 100 valimiskogu liiget. Seega on uus dekaan Anti Selart. Ülikoolipere küsimustele antud vastustes pidas Anti Selart oluliseks valdkonna jätkusuutlikku rahastamist, erialade mitmekesisuse alalhoidmist ja arendamist ning õppetöö teaduspõhisuse tagamist.

Sotsiaalteaduste valdkond
Dekaanina jätkab ka Raul Eamets, kelle poolt hääletas 176 valimiskogu liiget. Sotsiaalteaduste valdkonna dekaani valimiste osavõtuprotsent oli 59,76. Kui ka professor Eametsalt uuriti, millised on kolm kõige tähtsamat küsimust, mille lahendamist peab ta dekaanina kõige olulisemaks, vastas ta järgmiselt: „Esiteks peab ülikoolis töötamine inimestele meeldima. Teiseks on oluline optimaalne õppekavade struktuur ja arv, mis tooks esile valdkondade kokkupuutepunktides tekkiva sünergia. Kolmandaks peavad ülikooli eelarve põhimõtted minu eelnevat mõttekäiku toetama. Praegune ülikooli rahastusmudel ütleb, et raha hulk kasvab, kui meil on rohkem tudengeid ja me anname välja rohkem ainepunkte, see aga ei peaks nii olema.”

Meditsiiniteaduste valdkond
Meditsiiniteaduste valdkonna dekaani valimiste osavõtuprotsent oli 84,66. Dekaanina jätkab Margus Lember, kelle poolt andis oma hääle 152 valimiskogu liiget. Ruth Kaldale väljendas toetust 121 valimiskogu liiget. Lemberi jaoks on dekaaniametis viis kõige tähtsamat lahendamist vajavat küsimust interdistsiplinaarsus, koostöö teiste valdkondadega, teaduse baasrahastuse jõudmine teadlasteni, jätkuv töö üliõpilastele kvaliteetse õppe tagamisel ja residentuuri arendamine.

Loodus- ja täppisteaduste valdkond
Valimistel andis oma hääle 66,62% loodus- ja täppisteaduste valdkonna valimiskogu liikmetest. Leho Ainsaare poolt andis oma hääle 321 valimiskogu liiget ja Varmo Venet toetas 143 liiget. Seega on uus dekaan Leho Ainsaar, kes jagab enda jaoks olulised teemad kolmeks: teadus, kõrgharidus ja struktuur. Teaduse puhul peab Ainsaar kõige tähtsamaks toimetulemist projektipõhise rahastamise tagasilöökidega. Kõrgharidusest rääkides on tähtis lahendada erialade ebaproportsionaalse arengu küsimus. Struktuuri seisukohast peab ta oluliseks genoomika instituudi sidumist ülejäänud teaduskonnaga ja sellega kaasnevat valdkonnasisest tööjaotust.

Loe välisveebist, miks valitud dekaanid sellele ametikohale kandideerisid, ja tutvu kõikide vastustega ülikoolipere küsimustele.

Lisateave: Andres Soosaar, TÜ akadeemiline sekretär ja valimiskomisjoni esimees, 737 5605, 5919 1116, andres.soosaar@ut.ee