Silvia Kurr kaitseb doktoritööd „Material Ekphrasis: Bringing Together New Materialisms and Ekphrastic Studies“

29. septembril kell 13.00 kaitseb Silvia Kurr oma doktoritööd „Material Ekphrasis:  Bringing Together New Materialisms and Ekphrastic Studies („Materiaalne ekfraas: uusmaterialismi ja ekfraasiuuringute kohtumine“).

Juhendaja:
Prof Marina Grišakova, Tartu Ülikool

Oponendid: 
Prof Gabriele Rippl, University of Bern (Šveits)
Jarkko Toikkanen, University of Oulu (Soome)
 

Kokkuvõte

Kui antiikajal kasutati terminit „ekfraas”, et viidata mentaalset visualiseerimist ergutavale kõnele, siis kaasaegses diskursuses kasutatakse seda mõistet kirjeldamaks erinevaid intermediaalseid nähtusi, alates maalide, skulptuuri ja fotograafia kirjanduslikest kirjeldustest kuni filmidesse integreeritud maalikunstini. Käesolev doktoritöö käsitleb ekfrastiliste kirjelduste ja kujutiste funktsioone kirjanduses ja filmis ning uurib, kuidas ekfraas transformeerib kujutist, juhtides seega tähelepanu materiaalsusele ja kehastumusele. Materiaalsusele orienteeritud analüüs toetub uusmaterialismi teooriatele, millel on kaks eesmärki: esiteks, ületada dualistlikke vastandeid (keha ja vaim, loodus ja kultuur, materiaalsus ja tähendus); ja teiseks, vaidlustada ideed, et materiaalsus on passiivne objekt. 
Materiaalsuse analüüs mitmel skaalal—alates mikroskoopilisest kuni makroskoopiliseni—näitab, et ekfraas vaidlustab dualisme ja antropotsentrismi mitmel viisil, rõhutades muu hulgas rakkude agentsust, kehastunud kogemust ja ökoloogilisi protsesse. Seega on ekfraas võimas vahend meie arusaama kunstist ja maailmast (ümber) kujundamiseks.

Doktorantide kolme minuti loengute konkursi parimad

Parimad välkkõnelejad rääkisid matemaatikast, majandusest ja märgaladest 

Tõnu Esko tutvustamas uut strateegiat

Tartu Ülikool aitab viia Eesti tervisetehnoloogia sektori rahvusvahelisele tasemele

Shakshi Sharma kaitseb doktoritööd „Fighting Misinformation in the Digital Age: A Comprehensive Strategy for Characterizing, Identifying, and Mitigating Misinformation on Online Social Media Platforms“

Shakshi Sharma kaitseb doktoritööd „Fighting Misinformation in the Digital Age: A Comprehensive Strategy for Characterizing, Identifying, and Mitigating Misinformation on Online Social Media Platforms“