Silvia Kurr kaitseb doktoritööd „Material Ekphrasis: Bringing Together New Materialisms and Ekphrastic Studies“

29. septembril kell 13.00 kaitseb Silvia Kurr oma doktoritööd „Material Ekphrasis:  Bringing Together New Materialisms and Ekphrastic Studies („Materiaalne ekfraas: uusmaterialismi ja ekfraasiuuringute kohtumine“).

Juhendaja:
Prof Marina Grišakova, Tartu Ülikool

Oponendid: 
Prof Gabriele Rippl, University of Bern (Šveits)
Jarkko Toikkanen, University of Oulu (Soome)
 

Kokkuvõte

Kui antiikajal kasutati terminit „ekfraas”, et viidata mentaalset visualiseerimist ergutavale kõnele, siis kaasaegses diskursuses kasutatakse seda mõistet kirjeldamaks erinevaid intermediaalseid nähtusi, alates maalide, skulptuuri ja fotograafia kirjanduslikest kirjeldustest kuni filmidesse integreeritud maalikunstini. Käesolev doktoritöö käsitleb ekfrastiliste kirjelduste ja kujutiste funktsioone kirjanduses ja filmis ning uurib, kuidas ekfraas transformeerib kujutist, juhtides seega tähelepanu materiaalsusele ja kehastumusele. Materiaalsusele orienteeritud analüüs toetub uusmaterialismi teooriatele, millel on kaks eesmärki: esiteks, ületada dualistlikke vastandeid (keha ja vaim, loodus ja kultuur, materiaalsus ja tähendus); ja teiseks, vaidlustada ideed, et materiaalsus on passiivne objekt. 
Materiaalsuse analüüs mitmel skaalal—alates mikroskoopilisest kuni makroskoopiliseni—näitab, et ekfraas vaidlustab dualisme ja antropotsentrismi mitmel viisil, rõhutades muu hulgas rakkude agentsust, kehastunud kogemust ja ökoloogilisi protsesse. Seega on ekfraas võimas vahend meie arusaama kunstist ja maailmast (ümber) kujundamiseks.

Tartu Ülikooli inimesed [eel]arvamusfestivalil

Arvamusfestivalil lööb Tartu Ülikoolist kaasa üle 30 inimese

Marili Rõõm kaitseb doktoritööd „Multiple approaches to learners’ success and factors affecting it in computer programming MOOCs“

Marili Rõõm kaitseb 19. septembril doktoritööd „Multiple approaches to learners’ success and factors affecting it in computer programming MOOCs“.
Women in front of monitor

Liisa Rätsep õpetab tehisaru eesti keeles ilmekalt rääkima