Starteri programm tugevdab startup-mõtteviisi

Meil kõigil on ideid selle kohta, kuidas üks või teine olukord või tegevus võiks parem olla. Sageli me aga ideest kaugemale ei mõtle või kui teemegi seda, siis põrkame kohe takistuste otsa. Ent on ka neid, kel tekib vastupandamatu soov teada saada, kas idee loob väärtust ja on ühtlasi ärivõimalus. Neid inimesi eristab unistajatest otsusekindlus, riskivalmidus ja optimism õnnestumise suhtes. Need kokku moodustavad startup-mõtteviisi, millest räägib lähemalt Tartu Ülikooli Startup Labi juht ja Starter Tartu eestvedaja Maret Ahonen.

Kui eriolukord pärssis harjumuspärast tegevust, tekkisid kohe uued lähenemisviisid nii ettevõtluses kui ka hariduses. Kohati polnud aega alternatiivide üle mõeldagi, vaid oluliseks muutus uute lahenduste pakkumise kiirus. Turule ilmus terve hulk uusi teenuseid ja tooteid. Heaks kiire tegutsemise näiteks on Garage48 eestvedamisel korraldatud kriisihäkatonid Hack the Crisis ja The Global Hack, mille tulemusel valmis hulk prototüüpe ja tehnoloogilisi lahendusi toimetulekuks uue reaalsusega. Tõsi, mitte kõik lahendused ei pruugi olla jätkusuutlikud, ent praktiline kogemus ja saadud õppetunnid tulevad sellegipoolest kasuks.

Sel kevadel said Starter Tartu programmiga liitunud ainukordse õpikogemuse. Vaevu saadi programmi alustanud ideede häkatonil üksteise ideedest vaimustuda ja moodustada meeskonnad, kui kehtestati eriolukord. See tabas tiime just siis, kui korraldati võimalike klientide või kasutajate intervjuusid ja küsitlusi ning püüti sõnastada oma esmast väärtuspakkumist. Algas kaugõpe ja paljud välismaa üliõpilased suundusid oma kodumaale. See tähendas osale tiimidele muu hulgas suhtlemist eri ajavööndites.

Värsked tiimijuhid õppisid hämmastava kiirusega käigupealt, kuidas panna oma meeskonda veebisuhtluse kaudu endalegi veel ähmasest eesmärgist kinni hoidma. Neil tuli õppida tundma oma meeskonnaliikmeid ja tulla toime arvamuste erisusega. Samal ajal käis igapäevane õppetöö, mis tähendas, et sageli töötas meeskond nädalavahetustel, õhtuti ja mõnikord ka öösiti. See oli paras katsumus, ent meeskondi pani tegutsema usk oma idee ärivõimalusse ja soov käia rada, mida keegi pole varem käinud.

Arvan, et usk edukusse ja õhinapõhine soov oma ideed katsetada ongi lennukate äriideede loojatele omase mõtteviisi tunnus. Sel kevadel paistis see eriti teravalt silma. Kui mõni osaleja tundiski hetkeks motivatsiooni vähenemist, siis peataolekut ei olnud märgata kellegi puhul. Olukorra kiuste jätkati erakordse innukusega oma idee katsetamist. Enamasti tajuti isolatsiooni kui proovilepanekut, mille kaudu tugevdada meeskonnaliikmete suhtlust oma idee valideerimisel. Sellises piiratud väliskeskkonnas kujunes kiiresti arusaam sellest, mida meeskond suudab teha, mida mitte. Mentorite tugi oli siin määrava tähtsusega ja aitas kriitilises situatsioonis tähelepanu keskendada. Lisaks Starteri programmi temaatilistele veebiseminaridele pääses tasuta ligi eksperditeadmistele üle kogu maailma ja seda võimalust kasutati usinasti.

Paari kuu jooksul koges iga Starteri programmiga liitunu omal moel alustava ettevõtte loomise võlu ja valu. Lisaks saadi hulgaliselt kontakte, koguti enesekindlust ja julgust tegutseda kiiresti olenemata olukorrast ja idee ebamäärasusest. Osalejate tagasiside põhjal on rõõmustav näha, et saadud õpikogemus ja eduelamus tähendas neile palju. Tartu Ülikooli Startup Labile kui programmi eestvedajale ongi parim tagasiside tudengite säravad silmad. Rõõmustas ka kinnitus, et nüüd teatakse, kuidas idufirmade maailmas tegutsetakse, ja kui idee elluviimine ei õnnestu, on söakust alustada uuega.

Julgus tegutseda ja valmisolek riskida

Lisaks uudishimule on uuendusliku ideega ettevõtte loomisel minu jaoks tähtis ka julgus tegutseda, mitte oodata parimaid aegu. Tahtmine hakata ellu viima unistust tootest või teenusest, mida pole veel olemas, eeldab valmisolekut tulla toime tagasilöökide ja haavatavusega. Haavatavus pole mitte nõrkuse ilming, vaid oma inimliku palge näitamine ja superkangelase maski mahavõtmine. Julgus tegutseda, riskida ja olla mina ise tuleb kasuks igas olukorras, näiteks ka siis, kui ülikoolist saadud kraad ei kindlusta kohe unistuste töökohta. Kõik ei ole riskialtid leiutajad ega soovi töötada pingeolukorras, ent igas organisatsioonis oodatakse inimlikke, ehedaid inimesi, kellele on omane pakkuda uuenduslikke ideid ja lahendusi ning viia need ellu.

Enne tööellu astumist tasub seega juba ülikooliõpingute ajal kogeda, mil määral suudetakse rakendada startup-mõtteviisi ja koostöös teistega midagi päriselt ära teha. Starteri programmis osaleja õpib tegutsema:

  • määramatuse tingimustes, mis on omane peaaegu igale iduettevõttele, kes veel otsib oma ärimudelit;
  • kiiresti muutuvas olukorras, näiteks kui tootearenduse käigus selgub, et planeeritavat toodet ei ole vaja kellelegi peale idee autori ja mõistlik on töötada kiiresti välja uus idee;
  • erinevate oskuste ja teadmistega inimeste tiimis, kus tuleb austada eriarvamusi ja suhelda eri isiksustega.

Starteri programm alustab taas sügisel. Liituda saab Tartus, Tallinnas, Narvas ja Pärnus. Avaüritused toimuvad

  • Tartus 17. septembril,
  • Tallinnas 18. septembril,
  • Pärnus 23. septembril,
  • Narvas 25. septembril.

Märka suvel ideid ja võimalusi ning tule ja koge sügisel, kuidas jõuda ideest lahenduseni!

Loe ka www.starteridea.ee ja www.startuplab.ut.ee.