Stephanus Bathory mälestustahvel avatakse tema sünniaastapäeval

27. septembril kell 12 avatakse Tartu Ülikooli peahoone lõunatiiva otsaseinal Transilvaania vürsti, Poola kuninga ja Leedu suurvürsti, 1553. aastal sündinud Stephanus Bathory uuendatud mälestustahvel.

Tartu Ülikooli peahoone seinal olnud endisel eesti- ja poolakeelsel mälestustahvlil oli kirjas, et Stephanus Bathory asutas Tartus jesuiitide kolleegiumi, mis oli 1632. aastal Rootsi kuningas Gustav Adolfi avatud ülikooli eelkäija. Tahvlil polnud aga mainitud ei Bathory ungari päritolu ega seda, et ta oli Transilvaania vürst.

Bathoryl oli Tartu ja Eesti ajaloos lühiajaline, kuid tähtis roll. Kolmel korral sõdisid tema husaariväed Lõuna-Eesti ja Liivimaa aladel Vene tsaariarmee vastu. Kuigi vürst ise Eestis ei käinud, andis ta näiteks Valgale linnaõigused ja asutas Tartus lisaks eelmainitud kolleegiumile ka tõlkide seminari. Samuti kinkis just tema Tartu linnale valge-punase lipu ja vapi, mis on kasutusel praegugi.

Uus kolmes keeles mälestustahvel loodi professor János Pusztay algatusel ja Ungari peaministri büroo toetusel koostöös Mihaly Munkácsy nimelise Eestimaa Ungarlaste Ühinguga. Lisaks Bathory mälestuse jäädvustamisele meenutatakse tahvlil, et ülikool pakkus aastatel 1802–1918 õppe- ja teadustöö võimalusi umbes 2000 poola üliõpilasele ja õpetlasele ning et sõdadevahelisel ajal tegutsesid siin Tartu Ungari Teadusinstituut ja ülikooli ungari ja poola keele osakonnad.

Tartul on eriline koht Ungari ja Eesti suhetes. Kahe maailmasõja vahelisel ajal aitasid ungarlastest õppejõud äsja iseseisvunud Eesti kõrgharidust tugevdada. Nõukogude ajal jätkas Tartu Ülikool ungari keele õpetamist ja pakkus edasiõppimisvõimalusi paljudele Taga-Karpaatia ungarlastele.

Mälestustahvli avamisel kõnelevad Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser, Poola suursaadik Grzegorz Kozlowski ja Ungari välisministeeriumi esindajana kultuuridiplomaatia aseriigisekretär Márton Schőberl. Diplomaadid rõhutavad oma sõnavõttudes, et tänavu tähistab Eesti Vabariik 100. aastapäeva diplomaatiliste suhete loomisest Ungari ja Poolaga. Pärast üritust külastab aseriigisekretär Márton Schőberl ülikooli soome-ugri osakonda, et tutvuda lähemalt siinsete ungari keele õppimise võimalustega.

Mälestustahvli avamisele 27. septembril kell 12 on oodatud ajakirjanikud ja kõik teised huvilised.

Lisateave:
Sirje Üprus, Tartu Ülikooli välisprotokolli juht, 509 7117, sirje.uprus@ut.ee
Tamás Orosz, Ungari Suursaatkonna missiooni asejuht, kultuurinõunik, 5877 1626, torosz@mfa.gov.hu