Suveülikooli avatud loeng käsitleb vaimu ja vara seoseid organisatsioonides

Esmaspäeval, 3. augustil kell 16 peab Philosophicumi ringauditooriumis suveülikooli XVI hooaja avaloengu „Vaim ja vara“ majandusteaduskonna professor Maaja Vadi. Ta arutleb loengus, kuidas vaimust saab vara ja varast saab vaim ning kuidas see toimub organisatsioonides.

„Organisatsioonid sünnivad vaimust kantud ideede teostamiseks ja see algne mõte elab edasi missioonis ning visioonis. Kui neid ellu viima asutakse, siis tekib vara, mis omakorda toidab uuesti organisatsiooni loovat ja juhtivat vaimu. Selline seoste ring tuleb kõige ilmekamalt välja organisatsioonikultuuris, milles põimuvad nähtav ja nähtamatu tasand,“ kirjeldas professor Vadi.

Suveülikool pakub täiendusõppe võimalusi erinevatele sihtrühmadele: ettevõtjad, juhid, spetsialistid, õpetajad jt. Kõik koolituse läbinud saavad Tartu ülikooli tunnistuse koos hinnetelehega.

Suvised koolitused toimuvad lisaks Tartule veel Tallinnas, Pärnus, Viljandimaal, Saaremaal ning Prantsusmaal Burgundias.

Suveülikooli kursustel on veel üksikuid vabu kohti. Näiteks Tartus saab veel registreeruda professor Kulno Türgi ja organisatsioonikonsultant Kaupo Saue koolitusele „Töösoorituse arendamine ja kovisioon“, et õppida oskusi töötajate töösoorituse arendamiseks ja kovisiooni metoodika kasutamiseks tööjuhtumite lahendamisel.

Tallinnas toimuvatest koolitustest saab veel registreerida külalisprofessor Uno Lõhmuse kursusele „Privaatsus on surnud, elagu privaatsus“, kust saab teadmised privaatsuspõhiõiguste mõistest, elementidest ja kaitsealast.

Pärnus saavad õppijad liituda koolitusega „Eneseturundus. Näita oma unikaalset väärtust“, et õppida tähelepanu pöörama isiklikule kuvandile ja selle arendamisele.

Suveülikoolist ja toimuvatest koolitustest täpsemalt www.ut.ee/suveulikool.

Lisainfo: Marko Ojakivi, TÜ elukestva õppe keskuse turundusspetsialist, tel 737 6209, 515 6142, marko.ojakivi@ut.ee.

Virge Tamme
Tartu Ülikooli pressiesindaja
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392