Taimepimeduse nähtus selgitab inimeste suhtumist ümbritsevasse keskkonda

Taimepimedus ehk tähelepanu puudumine taimede kui ökosüsteemides aktiivsete osalejate vastu võib tunduda kahjutu teadmatusena. Samas on selle tagajärjed otseselt seotud tänaste keskkonnakahjustustega.

Taimed on olnud olulise tähtsusega Maa elusprotsesside alalhoidmisel, nagu ka kultuuride ja ühiskondade säilitamisel üle kogu maailma. Taimed ise on keerukad ja tundlikud elusolendid, kes kasutavad peeneid signaliseerimisstrateegiaid oma keskkonna jälgimiseks, sellega kohanemiseks ja sealt kasu saamiseks.

Hoolimata nende keerukusest ja kesksest tähtsusest elusmaailma toimimisele on taimi Lääne kultuuris tavaliselt tähtsusetuiks peetud. Samuti on neid kirjeldatud neutraalses, kollektiivses sõnavaras, nagu näiteks maastiku või põllumajanduse puhul. See kalduvus on tunnuslik laiemale nähtusele ehk taimepimedusele.

Loe Jekaterina Lukina artiklit edasi ERR Novaatorist.