Autor:
Andres Tennus

Talendikad esmakursuslased alustasid Tartu Ülikoolis uut õppeaastat

Kolmapäeval, 27. septembril alustati Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis programmi „Talendid Tartusse!“ uut õppeaastat. Tänavu hakkab programmi käigus eriõpet saama 66 Tartu Ülikooli esmakursuslast.

Programmis osalevad igal õppeaastal esmakursuslased, kes on oma senisel haridusteel saavutanud väga häid õpitulemusi. Kuna noortel on ülikooliõpinguteks vajalikud teadmised omandatud juba gümnaasiumis, pakub Tartu Ülikool neile tavaõpingute kõrval atraktiivseid lisavõimalusi.

Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk julgustas oma sõnavõtus uusi talente osalema programmi ühistel kokkusaamistel. „Seni osalenud noortelt jäi kõlama üks sõnum – soovitakse rohkem omavahel kokku saada,“ sõnas Valk. Selleks korraldatakse osalejatele õppeaasta jooksul väljasõite ja inspireerivaid kaminaõhtuid, mille käigus saab igal kuul kohtuda silmapaistva teadlase või ettevõtjaga.

Teaduskoolist tervitas värskeid ülikoolipere liikmeid direktor Ana Valdmann. Oma kõnes tänas ta ühtlasi kõiki programmi projektide juhendajaid, sealhulgas SEB Tartu innovatsioonikeskust ettevõtlusprojekti ja ülikooli loodusteadusliku hariduse keskust noore õpetaja projekti juhendamise eest. Seejärel andis programmi lisaväärtustest ülevaate Tartu Ülikooli arendusprorektor Tõnu Esko.

Noore õpetaja projekti keemia huviringi juhendamisest rääkis üliõpilane Erich Richard Rosental. „Iga kord tuleb lastelt mõni huvitav küsimus, mis võib ka minul juhtmed täiesti kokku ajada,“ muljetas Rosental. Tema sõnul annab juhendamine eeskätt hea ajaplaneerimise ja tegevuse läbimõtlemise kogemuse.

Mida programmis edasi tehakse?

  • Teadussuuna valinud noored kaasatakse õppeaasta jooksul eri valdkondade teadusprojektidesse.
  • Ettevõtlusprogrammis osalejad jaotatakse kahte rühma. Ühe eesmärk on luua huvirühm ja organiseerida selle liikmete tegevust. Teistel tuleb kujundada teekond, mis toetaks noori uute ettevõtete loomisel.
  • Noore õpetaja projekti üliõpilased alustavad õppeaasta teises pooles huviringi juhendamist. Sügissemestril omandavad nad selleks vajalikud teadmised.

Programmis „Talendid Tartusse!“ osalevad üliõpilased, kes asusid sel aastal Tartu Ülikooli õppima ja on gümnaasiumiajal osalenud Eesti olümpiaadide lõppvoorudes või rahvusvahelistel olümpiaadidel. Liituda sai ka juhul, kui gümnasisti eesti keele ja matemaatika riigieksami tulemused olid mõlemad vähemalt 90 punkti või Tartu Ülikooli akadeemilise testi tulemus vähemalt 80 punkti.

GALERII: 2023/2024. õppeaasta avaüritus

Jalgratas on klassiruumis tahvlitaustal

Ülikool otsib koos Tartu linnaga lahendusi kestliku liikumise arendamiseks

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

Foto on dekoratiivne

Tartu Ülikooli päev Narvas