Tartu linn toetab ülikooli IT-keskuse rajamist kesklinna

21. jaanuaril toimunud Tartu linna volikogu istungil otsustas linn IT-keskuse rajamiseks võõrandada Oeconomicumi kõrval asuvad kinnistud ülikoolile. Jaanuari lõpus kuulutatakse välja arhitektuurivõistlus, et leida parim lahendus Narva maanteele ehitatavale IT-keskusele.

Tartu linn peab ülikooli rolli kesklinna arengus väga oluliseks ning seda kajastavad kesklinna arengustrateegia ja üldplaneering. Linn soovib, et kesklinn oleks ka tulevikus Tartu ülikooli ja sellega seotud teadmispõhiste töökohtade asupaik ning pakuks üliõpilastele ja ülikoolitöötajatele head õpi- ja töökeskkonda.

Nimetatud eesmärki silmas pidades otsustas Tartu linna volikogu võõrandada ülikoolile otsustuskorras tasuta Narva mnt 10 kinnistu ning veidi üle 1600 ruutmeetri suuruse osa Narva mnt 2b kinnistust. Kuna viimane on linna omandisse antud riigi otsusega, siis peab selle võõrandamiseks loa andma ka vabariigi valitsus.

Rektor Volli Kalm väljendas heameelt, et lisaks Maarjamõisa linnaku nüüdisaegsetele esindushoonetele on ülikoolil mõne aasta pärast kesklinnas ehitis, mis tõestab ülikooli innovaatilisust ja toetab põhitegevuse head kvaliteeti. „IT-keskuse idee on kujuneda Euroopa üheks juhtivaks rahvusvaheliseks IT-hariduse keskuseks, mis annab tipptasemel lõpetajate näol suure panuse Eesti liidripositsioonile innovaatiliste IT-lahenduste valdkonnas. Hoone valmimine on keskuse arenemisel oluline samm edasi,“ lisas Kalm. 

Järgmise sammuna kuulutab ülikool koostöös Tartu linnaga jaanuari lõpus välja arhitektuurivõistluse, et leida parim arhitektuurne lahendus IT-keskuse rajamiseks.

Ülikooli ja linna ootus on, et hoone peab arhitektuuriliselt sobima asukohta, olema tänapäevane ja ajatu, kuid samas staatusele vääriliselt esinduslik. Olulisteks märksõnadeks on suured auditooriumid, avarus, funktsionaalsus, võimalus kohandada ruume vastavalt õppijate vajadustele, ehituskvaliteet, maksimaalne töökindlus ning energiasäästlikkus. 

Arhitektid peavad välja pakkuma ka optimaalse lahenduse IT-erialade ja majandusõppe integreerimiseks ühes hoones.

Arhitektuurilise ideekonkursi tööde esitamise tähtaeg on märtsi lõpp ning võitja kuulutatakse välja aprilli esimeses pooles. Projekti sujuva kulgemise korral saavad üliõpilased ja õppejõud uutes ruumides õppe- ning teadustööd alustada hiljemalt 2019. aasta sügissemestril.

Lisainfo: Andres Liinat, Tartu ülikooli kantsler, tel: 737 6501, e-post: andres.liinat@ut.ee.

Virge Tamme
Tartu Ülikooli pressinõunik
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392