Tartu pingutab ühiselt, et viirusekolle võimalikult kiiresti peatada

Tartu Linnavalitsus, Tartu Ülikool, Terviseamet, Lõuna Päästekeskus, Lõuna Prefektuur, Tartu Kiirabi ja teised ametkonnad teevad ühiseid pingutusi selleks, et Raatuse ühiselamust alguse saanud viirusekolle ei laieneks ühiselamu hoonest kaugemale.

Tänase, 18. aprilli kella 18 seisuga on Raatuse ühiselamu elanike testimisel tuvastatud 16 positiivset koroonaviiruse proovi. Kokku on tehtud ligi 300 testi, täna testis kiirabi neid, keda eile testimiseks kätte ei saadud.

Tartu kriisimeeskonna juhi linnapea Urmas Klaasi sõnul on praegu kõige olulisem viiruse levik ühiselamus kiirelt peatada. "Oleme oma partneritega tihedas koostöös ja teeme kõik, et viirus Raatuse ühiselamust kaugemale ei leviks. Olukorra tõsidusest annab märku ka Eestis seni pretsedenditu samm ühiselamu täielikult sulgeda ja seada liikumispiirangud,” lisas Klaas.

17. aprillil seati eriolukorra juhi Jüri Ratase korraldusega liikumispiirang Raatuse 22 ühiselamus viibivatele elanikele kuni testimise läbiviimiseni, kõigi nakatunutega kokku puutunud lähikontaktsete välja selgitamiseni ja testi tulemuste saabumiseni. Korraldus anti välja vastavalt Lõuna regiooni eriolukorra tööde juhi Margo Klaose ettepanekule. Eelnevalt konsulteeriti liikumispiirangute seadmist ka ülikooli rektori Toomas Asseri, linnapea Urmas Klaasi, õiguskantsleri Ülle Madise ning professor Irja Lutsariga. Järelevalvet liikumispiirangute täitmise üle Raatuse 22 ühiselamus korraldab politsei.

Tartu Ülikool koostöös Üliõpilaskülaga on teinud põhjalikud ümberkorraldused ühiselamu elukorralduses. Elanikud on paigutatud hoones ümber nii, et positiivsed, nakatunute lähikontaktsed ja negatiivse proovi andnud isikud oleksid eraldatud. Elanikele on korraldatud tasuta toitlustamine ning isikukaitse- ja desinfitseerimisvahendid. 6000 näomaski, millega varustati ühiselamu elanikud, andis reedel ülikoolile Tartu linn.

Ühiselamus puhastati ühiskasutatavad ruumid ja korraldati ümber nende kasutamine. Tervetele, kuid karantiinis viibivatele inimestele on tagatud õues viibimise võimalus. Ülikool koos Üliõpilaskülaga teavitas ühiselamu elanikke maja sulgemise ja liikumispiirangutega seotud elukorraldusest ja jagas neile käitumisjuhiseid.

Olukorra lahendamiseks töötab strateegiline staap, mille koosseisus on Tartu Linnavalitsus, Tartu Ülikool, Terviseamet, Lõuna Prefektuur, Lõuna Päästekeskus, Tartu Kiirabi, MTÜ Tartu Üliõpilasküla ning mille tööd juhib linnapea Urmas Klaas. Tartu Ülikoolile ja MTÜ Tartu Üliõpilaskülale pandud ülesannete täitmiseks on loodud Tartu Ülikool kriisistaap, mida juhib ülikooli akadeemiline sekretär Tõnis Karki.

Lisainfo: linnapea Urmas Klaas, 513 5145, urmas.klaas@raad.tartu.ee; Tartu Ülikooli akadeemiline sekretär Tõnis Karki, 529 7917, tonis.karki@ut.ee; Lõuna regiooni eriolukorra tööde juht Margo Klaos, 503 5112, margo.klaos@rescue.ee.