Tartu Ülikool hakkab arendama Eesti esimest patsiendiohutuse uurimiskeskust

Tõstmaks patsientide, tervishoiutöötajate ja poliitikakujundajate teadlikkust patsiendiohutusest, on Maailma Terviseorganisatsioon nimetanud 17. septembri rahvusvaheliseks patsiendiohutuse päevaksPatsiendiohutusega on kogu maailma tervishoius suuri probleeme. Ligikaudu kümnendik patsientidest kogeb tervishoiuteenuse osutamisega kaasnevat kahju ja igal aastal toob see kaasa umbes 23 miljonit eluaastat tervisekadu. Ohutuma tervishoiu üks tähtis eeldus on teadusuuringute edendamine patsiendiohutuse valdkonnas. Selle arendamiseks sai Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi sisekliinik Euroopa Komisjonilt enam kui 300 000 eurot toetust.

Tartu Ülikooli sisehaiguste vanemteadur Kaja Põlluste on kindel, et loodavast keskusest saab patsiendiohutuse uurimise teerajaja Eestis. „Praegu puudub meil patsiendiohutuse küsimustega tegelev oskuste ja teabe keskus. Korrektne tegelemine patsiendiohutusjuhtumitega peab muutuma tervishoiutöötajate tavapraktikaks. Seda nõuab ka patsiendikindlustuse seaduse eelnõu, mille kohaselt nähakse lähiaastatel kohustuslikuna ette patsiendiohutusjuhtumite korrektne käsitlemine,“ viitas Põlluste.

Meditsiiniteaduste valdkonna dekaani, sisekliiniku juhataja Margus Lemberi sõnul on patsiendiohutus tihedalt seotud tervishoiu kvaliteediga. „Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkond on pädevuskeskusena võtnud kandva rolli, et koos kõigi asjaosalistega, sealhulgas Eesti Haigekassa, Sotsiaalministeeriumi, haiglate, arsti- ja patsiendiorganisatsioonidega arendada seda kogu Eesti tarvis,“ ütles Lember.

Kaja Põlluste sõnul on igal kliinilisel erialal, olgu selleks sünnitusabi, anestesioloogia, kirurgia või muu, oma ohud ja spetsiifika. „Kui on olnud juhtumeid, mis on mingil põhjusel lõppenud patsiendi tervise kahjustusega, siis peab neid oskama asjakohaste meetoditega analüüsida. Selle tulemusena peame välja jõudma parandusmeetmeteni, mis aitavad tulevikus samalaadseid juhtumeid ennetada,“ rääkis Põlluste. „Praegu puuduvad ühtsed arusaamad ja meetodid juhtumite registreerimiseks, analüüsimiseks, järelduste tegemiseks ning parandustegevuseks,“ tõdes Põlluste.

Patsiendiohutuse valdkonna edendamiseks Eestis alustab TÜ kliinilise meditsiini instituudi sisekliinik projektiga „Patsiendiohutuse uurimiskeskuse arendamine Tartu Ülikoolis“. Selle eesmärk on täiustada instituudi patsiendiohutuse alase teadustöö võimekust ning koolitada praeguseid ja tulevasi meditsiinitöötajaid patsiendiohutuse teemadega pädevalt toime tulema. „Olulised partnerid on kindlasti ka patsiendid ise, kelle tagasiside ja kogemuslood aitavad meil uut valdkonda arendada,“ kinnitas Põlluste.

Projekti käigus koolitatakse õppejõude, teadureid ja doktorante koostöös kahe rahvusvaheliselt tunnustatud patsiendiohutuse uurimiskeskusega – Avedis Donabediani uurimisinstituudiga Hispaaniast ja Radboudi Ülikooli Meditsiinikeskusega Hollandist.

„Meie soov on kaasata projekti teadustöösse mitme kliinilise eriala noorteadlasi, kes edaspidi juhiksid ja suunaksid patsiendiohutuse alast teadus- ja arendustegevust nii Tartu Ülikoolis kui ka kogu Eestis ning tagaksid projektis välja töötatud patsiendiohutuse teadustöö strateegia rakendamise ja sellealase teadustöö jätkusuutlikkuse,“ kirjeldas Põlluste.

Margus Lember lisas, et patsiendiohutusega tegelemine on ravijuhendite väljatöötamise ning kvaliteedinäitajate ja -raportite koostamise kõrval meditsiiniteaduste valdkonna kolmas suur tegevusala.

Projekti „Patsiendiohutuse tippkeskuse arendamine Tartu Ülikoolis“ (PATSAFE) rahastab Euroopa Komisjon programmi „Horisont 2020“ kaudu 323 450 euroga. Projektiga alustatakse selle aasta septembris ja see kestab kolm aastat.

Loe ERR Novaatorist Kaja Põlluste artiklit "Patsiendiohutuse päev: ka haige ise vastutab enda ravi eest".

Lisateave:
Kaja Põlluste
TÜ kliinilise meditsiini instituudi sisekliiniku sisehaiguste vanemteadur
kaja.polluste@ut.ee