Tartu Ülikool ja Sihtasutus Noored Kooli allkirjastasid koostöölepingu

Memorandum sätestab osapoolte koostöö õpetajaameti propageerimisel ning Noored Kooli programmi läbiviimisel. Sellega soovitakse noortele teadvustada õpetajaks olemise eeliseid ning panustada õpetajahariduse arendamisse. Memorandumile kirjutavad alla Tartu Ülikooli rektori kohusetäitja prof Tõnu Lehtsaar ja SA Noored Kooli tegevjuht David Rebane.

TÜ rektori kohusetäitja professor Tõnu Lehtsaar ütles, et õpetajakoolituse sihipärane arendamine on üks ülikooli strateegilisi võtmevaldkondi. "Koostöömemorandumi allkirjastamine on üks näide sellest, kuidas ülikool üritab panustada õpetajahariduse edendamisse, et nii õpetajate koolitust kui ka õpetajate rolli ühiskonnas laiemalt oluliselt enam väärtustataks", lisab Tõnu Lehtsaar.

Sihtasutuse tegevjuht David Rebane väljendas heameelt, et lisaks Tallinna Ülikoolile on ka Tartu Ülikool valmis koostööks õpetajahariduse edendamisel Noored Kooli programmi raames. "Loodame, et niisuguses laiapõhjalises ühistegevuses saame anda veelgi tugevama panuse õpetaja rolli väärtustumisele," ütles Rebane.

Noored Kooli õpetajakoolitust koordineerib Tartu Ülikoolis haridusteaduskond, kes koostöömemorandumi kohaselt aitab välja töötada õpetajate arengut toetava aja- ja vajadustekohase koolitussüsteemi ning arvestab Noored Kooli programmi raames Tallinna Ülikoolis läbitud õpinguid TÜ õpetajakoolituse magistriõpingute osana.

Noored Kooli on haridusprogramm, mille eesmärk on tuua teotahtelised, motiveeritud ja võimekad noored kooli ning aidata kaasa õpetaja rolli väärtustamisele ühiskonnas. Programmi asutajad on Heateo Sihtasutus ja Hansapank, algatust toetab üle kümne juhtiva Eesti ettevõtte.

Lisainfo: Katri Raik, TÜ haridusteaduskonna dekaan, tel 737 6441, katri.raik@ut.ee

Anneli Maaring
TÜ pressiesindaja
tel 737 5683; 515 0184
anneli.maaring@ut.ee
/yldinfo/press