Tartu Ülikool kutsub üliõpilasi kandideerima maailmakodaniku õppemoodulisse

Tartu Ülikool ootab kuni 24. oktoobrini kõikide bakalaureuseastme õppekavade teise ja kolmanda aasta üliõpilasi kandideerima maailmakodaniku õppemoodulisse, mis annab suurepärased võimalused rahvusvahelistumiseks ning meeskonnatöö õppimiseks.

Maailmakodaniku õppemoodul on välja töötatud Enlighti projekti raames ja seda pakutakse esimest korda. Osalevad üliõpilased kõigist üheksast Enlighti partnerülikoolist. Mooduli eesmärk on õpetada üliõpilastele üldpädevusi ja aidata neil kasvada edukaks maailmakodanikuks. Õppetöös keskendutakse üleilmsetele probleemidele ja kultuurilisele mitmekesisusele ning eri valdkondade sidusrühmade kaasamisele. Rõhku pannakse erisuguste maailmavaadete tundmaõppimisele, suhtlemisele ja tõhusale meeskonnatööle.

Õpe toimub 1. märtsist 13. maini 2022 veebi teel, kuid 23.–30. aprillini 2022 õpitakse koos kas Genti, Groningeni või Göttingeni ülikoolis. Mooduli läbimine annab 5 ainepunkti.

Kandideerimine kestab 24. oktoobrini.

Kandideerimiseks tuleb

 • kirjutada lühike motivatsioonikiri, kus on mainitud ka õppemooduli suunaeelistus:
  • rahvatervis (lähiõpe Groningeni Ülikoolis),
  • ränne ja ühiskond (lähiõpe Genti Ülikoolis) või
  • kliimamuutused (lähiõpe Göttingeni Ülikoolis).
 • lisada motivatsioonikirja lõppu oma keskmine hinne (kõigi õppetulemuste kaalutud keskmine);
 • esitada avaldus Tartu Ülikooli õpirände halduskeskkonnas.  
  • Süsteemi sisenemiseks kasuta TÜ kasutajatunnust. Vali „Outgoing student mobility“ ja konkurss „Enlight GEM“.

Kõigi Tartu Ülikooli kandidaatide seast valitakse välja viis üliõpilast, kes saavad 2022. aasta kevadel katseprojektis osaleda. Valituks osutunud üliõpilased tehakse teatavaks 1. novembril.

Vaata täpsemaid kandideerimistingimusi ülikooli kodulehelt. Rohkem infot õppemooduli kohta on Enlighti veebilehel.

Lisateave: Tiina Jaksman, Enlighti projektijuht, 737 6167, tiina.jaksman@ut.ee