Autor:
Andero Kalju

Tartu Ülikool noppis kolm digiõppe tipptaseme kursuse tiitlit

17. mail tunnustati digiõppe kvaliteedi kevadseminaril parimate e-kursuste autoreid. Digiõppe tipptaseme vääriliseks hinnati Tartu Ülikooli kursused „Majandusõigus“, „Õpetajaeriala karjäärivalikuna“ ja „Political Developments in the Baltic Sea Region“. 

Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri (HAKA) kvaliteeditöörühm tunnustas esimest korda kuue digiõppe tipptaseme kursuse autoreid silmapaistva pedagoogilise lähenemise ja tehnoloogilise lahenduse eest. Eesti ülikoolide, kõrgkoolide ja kutseõppeasutuste digiõppeekspertidest koosnev hindamiskomisjon leidis, et tiitli pälvinud kursusi iseloomustavad põhjalik õpijuhis, tulemusliku vastastikhindamise näited, interaktiivsed ja professionaalsed õppematerjalid, sisu sidusus ning näited ümberpööratud õppest. 

Lisaks avaldati seminaril 43 ülikoolide ja kõrgkoolide kursust, mis pälvisid e-kursuse kvaliteedimärgi. Seminari teema oli õppejõuks olemise kunst tehisaru ajastul ja digiõppe rakendamise arengu analüüs. 

Digiõppe tipptaseme tiitli pälvisid sel aastal järgmised Tartu Ülikooli kursused ja nende autorid: 

„Majandusõigus“, Mari Ann Simovart; kaasautorid Triinu Järviste, Triin Kaurov, Katri Paas-Mohando, Mari Past ja Pilleriin Peedosk; 

„Õpetajaeriala karjäärivalikuna“, Liina Lepp, kaasautorid Ingrid Koni, Piret Einpaul, Triinu Pääsik, Sandra Sagar, Margus Pedaste, Äli Leijen ja Mona Mägi Soomer; 

„Political Developments in the Baltic Sea Region“, Heiko Pääbo. 

Tunnustatud kursuste täielikku loetelu saab näha HAKA kodulehelt. 

Kevadseminari salvestis pannakse üles HAKA kodulehele ja sotsiaalmeediasse. 

E-kursuse kvaliteedimärki antakse välja 2008. aastast eesmärgiga parandada digiõppe kvaliteeti ja tunnustada kursuste autoreid. 

HAKA tegutseb Haridus- ja Noorteameti koosseisus eraldi üksusena ning tema ülesanne on hinnata õppe- ja koolitusasutuste kvaliteeti ning edendada kvaliteedikultuuri hariduse valdkonnas. 

Austame erinevusi märgised

Tartu Ülikooli tunnustati taas kvaliteedimärgisega „Austame erinevusi“

Rektor Toomas Asser sai Soome presidendilt Alexander Stubbilt Soome Valge Roosi Rüütliordu I klassi komandöri aumärgi

Rektor Toomas Asser sai Soome presidendilt Alexander Stubbilt Soome Valge Roosi Rüütliordu I klassi komandöri aumärgi

Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu preemiate laureaadid

Presidendi kultuurirahastu preemiad pälvisid Hedvig Tamman ja Liisa Rätsep