Tartu ülikool paistis IKT välishindamise raportis positiivselt silma

Valmis raport, kus hinnati Eesti teadusasutuste viimase viie aasta IKT-ga seotud uurimistegevust. IKT valdkonnas andis hindamiskomisjon Tartu ülikoolile kõrgeima võimaliku hinde. Peamiste ettepanekutena soovitati Tartu ülikoolil arendada rahvusvahelist värbamist ning IKT taristut.

Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teaduse sihtevalveerimise ehk välishindamise raport käsitles mh Tartu ülikooli arvutiteaduse instituudi teadus- ja arendustegevust. Eriti paistsid arvutiteaduse instituudi uurimisgruppidest silma bioinformaatika, tarkvaratehnika, krüptograafia, keeletehnoloogia ja hajussüsteemide uurimisrühmad, kelle tegevust hinnati kõrge rahvusvahelisuse tasemega.

Raport tõi välja, et kuigi doktorandid ei jõua sageli õpingute lõpetamiseni, mis on põhiliselt tingitud madalast riiklikust toetusest, siis IKT valdkonna tudengid on oma rahalise seisuga rohkem rahul kui teistes valdkondades. Esile tõsteti ka seda, et TÜ arvutiteaduse instituut kaasab doktorante projektidesse, mis loovad ühiskonnas väärtust. Lisaks kiideti otsust muuta TÜ informaatika magistrantuur sarnaselt tarkvaratehnika magistriõppekavale täielikult ingliskeelseks.

Tulevikusoovitusena toodi välja, et veelgi enam tuleks arendada rahvusvahelist koostööd ning suurendada värbamist ka välisriikidest. Samuti juhiti tähelepanu sellele, et hetkel käepärast olev taristu on jäämas kitsaks ning vajab arendamist.

Raportis hinnati ka tehnoloogiainstituudi TÜ arukate materjalide ja seadmete laborit, mida peeti tugevaks erialade kohtumispunktiks – sinna koonduvad materjaliteadus, robootika, keemia, arvutiteadus ja elektroonika. Laboris nähakse potentsiaali koostööks haridusteadlastega, et parendada STEM-hariduse taset, ehk haridust, mis hõlmab nii teaduse ja tehnoloogia mõistmist, insenerioskusi kui ka matemaatilist mõtlemist. Hindamiskomisjon tõstis esile ka labori kõrget rahvusvahelist taset.

Geograafia osakonna geoinformaatika ja kartograafia õppetooli uurimisgruppi tunnustati kõrge rahvusvahelise teadustöö eest mobiilpositsioneerimise arendamisel. Raporti hinnangul on töögrupi kasutada unikaalsed mobiilsed andmekogud, et teha uusi avastusi inimeste liikuvuses. Kuigi uurimisgrupi fookus on geoteadustel, tõstis komisjon esile grupi tegevuse mõju, mida IKT-ga seotud uurimistöö valdkonnale on andnud.

Molekulaar- ja rakubioloogia instituudi bioinformaatika uurimisgrupp keskendub suuremahuliste bioloogiliste andmete analüüsile, mis kasutab IKT-vahendeid, et luua oma teadusvaldkonnas uut väärtust. Gruppi hinnati nende kõrgetasemeliste publikatsioonide ning tugeva järelkasvu koolitamise eest, kellest paljud on pärast Tartu ülikoolis omandatud doktorikraadi jätkanud posdokis õpinguid näiteks Oxfordi, Illinoisi või Bergeni ülikooli juures.

Uurimisgruppide juhtidest tõsteti eriliselt esile professor Marlon Dumas’d, professor Jaak Vilo ja professor Maido Remmi kõrgetasemelist tegevust.

Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teaduse sihtevalveerimise raportit esitleti Tallinnas 11. juunil. Raportis hinnati IKT alast teadus- ja arendustegevust Tartu ülikoolis, Tallinna ülikoolis, Tallinna tehnikaülikoolis, Cybernetica AS-s, ELIKO tehnoloogia ja rakenduste arenduskeskuses ning keemilise ja bioloogilise füüsika instituudis.

Sihtevalveerimine on teadus- ja arendustegevuse välishindamine, mida korraldatakse teadus- ja arendustegevuse strateegiliste arengukavade või muude teaduspoliitiliste otsuste ja meetmete ettevalmistamiseks või nende mõjude ning rakendamise hindamiseks ja analüüsimiseks.

Tutvu raportiga Eesti teadusagentuuri kodulehel.

Virge Tamme
Tartu Ülikooli pressiesindaja
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392