Tartu Ülikool tähistas rahvusülikooli 100. sünnipäeva Stockholmis ja Lundis

Rahvusülikooli juubeli tähistamisele välisriikides pani väärika punkti Tartu Ülikooli rektori ja kaaskonna külaskäik Rootsi. 11. detsembril tähistati rahvusülikooli 100. sünnipäeva piduliku aktuse ja vastuvõtuga Stockholmi Eesti Majas.

Rektor tervitas kohaletulnud eesti kogukonna esindajaid, kellest paljudega on ülikoolil tihe side. Professor Birute Klaas-Lang pidas akadeemilise loengu „Eestikeelse teaduse võimalikkusest ja vajalikkusest“.

Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis esimees Evelin Tamm rääkis seltsi ajaloost ja tugevatest sidemetest Tartu Ülikooliga. Eesti Suursaatkonna asejuht Kristel Engman rõhutas Tartu Ülikooli ja kõrghariduse väärtustamist paguluses. Aktuse ja vastuvõtu korraldajad olid Eesti Teaduslik Selts Rootsis, Eesti Suursaatkond Rootsis ning Tartu Ülikool.

12. detsembril külastasid Tartu Ülikooli esindajad Lundi Ülikooli, kus arutati teadus- ja arendus- ning õppekoostööd Lundi Ülikooli teadusprorektori Stacey Ristinmaa Sörenseniga.

Tartu Ülikooli füüsikud eesotsas professor Marco Kirmiga teevad tihedat koostööd Lundi Ülikooli rahvusvahelise sünkrotronkiirguskeskusega MAX-LAB, mis koos Euroopa Neutronkiirguse Allikaga on osa Põhja-Euroopa suurimast teaduskeskusest Lundis. Marco Kirm ning loodus- ja täppisteaduste valdkonna dekaanina 1. jaanuaril tööd alustav professor Leho Ainsaar osalesid mitmel koostöökohtumisel Lundi Ülikoolis.

Visiidi käigus mälestasid Tartu Ülikooli esindajad ka kaht Rootsi mullas puhkavat rektorit, viies lilled Johan Kõpu kalmule Stockholmi metsakalmistul ja Edgar Kanti hauale Lundi Põhjakalmistul.

Lisateave: Kristi Kerge, rahvusvahelise koostöö juht, 737 6123, kristi.kerge@ut.ee