Tartu Ülikool tunnustab Skytte medaliga sotsiaalminister Tanel Kiike

Täna, 29. mail võttis Tartu Ülikooli senat vastu otsuse autasustada Skytte medaliga sotsiaalminister Tanel Kiike. Sellega tunnustab ülikool Kiike kaaluka panuse eest tõenduspõhise riigivalitsemise edendamisel Eestis ning Tartu Ülikooli ja selle teadlaste kaasamisel eriolukorra juhtimisse.

Skytte medal on autasu riigi- või ühiskonnategelasele, kes on Tartu Ülikooli senati hinnangul aidanud viimastel aastatel silmapaistvalt palju kaasa Tartu Ülikooli ja Eesti kõrghariduse arengule.

Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil 2020 koroonaviiruse leviku tõkestamiseks Eestis välja eriolukorra, mis kestis 18. maini. Valitsuse tegevuse asjakohasust on kinnitanud viirusepuhangu kiire vaibumine ja negatiivsete riskistsenaariumide täitumata jäämine.

Eriolukorra juhtimisse oli otseselt kaasatud ka Tartu Ülikool nii valitsuse teadusnõukoja töös osalenud ülikooli ekspertide kaudu kui ka terviklikult teadusasutusena. Tartu Ülikooli rektoraadi hinnangul on teaduspõhise lähenemisviisi toomisel valitsuse tegevusse suuri teeneid just Tanel Kiigel.

Rektor Toomas Asseri sõnul on Tanel Kiik sihikindlalt seisnud selle eest, et otsustusprotsessides tuginetaks ülikoolide ja teadlaste eksperditeadmistele. „Selle tulemusel on välja kujunenud valitsusliikmete ja riigiametnike teadlik ning soosiv hoiak teaduspõhise riigivalitsemise põhimõtete suhtes,“ ütles Asser.

Ülikooli liikmed on välja töötanud objektiivsetele kriteeriumitele vastavaid otsustusmehhanisme ja uuringuid ning kogunud lühikese aja jooksul valitsusele eriolukorra meetmete hindamiseks vajalikke teaduspõhiseid andmeid. „Tõenduspõhiste hoiakute kujunemine riigivalitsemises loob parema pinnase ka võimalike tulevaste kriiside juhtimiseks,“ lisas Asser.

Tanel Kiik on sündinud 23. jaanuaril 1989. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli Pärnu kolledži ettevõtluse ja projektijuhtimise erialal cum laude ning jätkab magistriastmes Euroopa õpinguid. Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum ühe asutaja esindajana on tal suur mõju ka kliinikumi arengu suunajana.

Skytte medali on varem saanud Ene Ergma, Tõnis Lukas, Rein Taagepera, Dag Hartelius, Andres Lipstok, Jüri Raidla, Andrus Ansip, Lennart Meri, Katarina Brodina, Jacques Faure, Kai Lie, Svend Roed Nielsen, Mihkel Pärnoja, Marju Lauristin, Mart Laar, Katri Raik ja Eva Åkesson.

Johan Skytte oli Rootsi ühiskonna- ja riigitegelane, kelle initsiatiivil asutati 1632. aastal Tartusse Academia Gustaviana.

Lisateave: Tõnis Karki, Tartu Ülikooli akadeemiline sekretär, 529 7917, tonis.karki@ut.ee

Sandra Sommer
pressiesindaja
tel +372 737 5681
mob +372 5307 7820