Tartu Ülikool tunnustas professor Irja Lutsarit aumärgi ja tänukirjaga

19. juunil andis Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser meditsiinilise mikrobioloogia professorile Irja Lutsarile üle ülikooli aumärgi ja tänukirja. Sellega väärtustab ülikool tema pühendunud tegevust ülikooli ja riigi juhtkondade tõenduspõhisel nõustamisel eriolukorra ajal.

Rektori sõnul aitas Irja Lutsar oma asjaliku ja toetava koostööga kaasa ülikooli hea käekäigu tagamisele eriolukorra kestel ning oli epidemioloogiliselt keerulistes tingimustes rektoraadile oma nõuannetega suureks toeks.

Märtsi lõpus kinnitas eriolukorra valitsuskomisjon professor Lutsari COVID-19 tõrje teadusnõukoja juhiks. Nõukoda andis valitsuskomisjonile soovitusi koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ning kogus ja analüüsis eksperdiinfot.

Aumärk ja tänukiri anti professor Lutsarile üle tänasel senati istungil.

Samuti andis rektor sotsiaalminister Tanel Kiigele üle Skytte medali. Sellega tunnustas ülikool Kiike kaaluka panuse eest tõenduspõhise riigivalitsemise edendamisel Eestis ning Tartu Ülikooli ja selle teadlaste kaasamisel eriolukorra juhtimisse.

Lisateave: Tõnis Karki, Tartu Ülikooli akadeemiline sekretär, 529 7917, tonis.karki@ut.ee

Sandra Sommer pressiesindaja tel +372 737 5681
mob +372 5307 7820 sandra.sommer@ut.ee
www.ut.ee