Tartu Ülikool väärtustab loodus- ja terviseteaduste arengut uues Euroopas

Eelmise nädala reedel, 4. oktoobril kogunesid Vilniuse Ülikoolis ühenduse Alliance4Life asutajaliikmed, kes allkirjastasid ühiste kavatsuste memorandumi. Alliance4Life ühendab kümmet tipptasemel eluteadustega tegelevat Kesk- ja Ida-Euroopa kõrgharidusasutust üheksast riigist, kes on Euroopa Liiduga ühinenud alates 2004. aastast.

Alliance4Life’i missioon on toetada nn uue Euroopa tipptasemel teadusuuringuid ning tugevdada nende mõju ühiskonnale, inimeste tervisele ja elukvaliteedile. Ühendus sai alguse kaks aastat tagasi ja praeguseks on välja töötatud strateegia, mida saab lähiaastatel rakendada seitsmes peamises kokkulepitud arendusvaldkonnas: teadustöö hindamine, eetika, inimvara ja liikuvus, toetused ja rahastamine, tuumikrajatised, teadmus- ja tehnoloogiasiire ning teaduskommunikatsioon.

Tartu Ülikooli rakubioloogia professori Toivo Maimetsa sõnul on 13 riigis, kes on Euroopa Liiduga ühinenud alates 2004. aastast, palju andekaid teadlasi – nad moodustavad umbes 17% kõigist Euroopa Liidu teadlastest, kuid nende potentsiaal ei ole liidus veel täit rakendust leidnud. Maimets selgitas, et Alliance4Life’i liikmed on kahe aasta jooksul analüüsinud mahajäämuse põhjusi loodus- ja tervisteaduste valdkonnas ning andnud nii ülikoolidele, valitsustele kui ka Euroopa Komisjonile soovitusi olukorra parandamiseks. „Allkirjastatud koostöömemorandum annab uue jõu meie kõigi püüdlustele selleks, et ühel päeval ei oleks Euroopa Liidu teadusprogrammides enam vaja „laienemisinstrumente“ ega muid järeleaitamisvahendeid,“ ütles Maimets.

Tartu Ülikooli arendusprorektor Erik Puura, kes oli üks memorandumile allakirjutanutest, tõdes samuti, et lõhe teaduse rahastamises ning teaduskeskuste tugevuses on vanade ja uute Euroopa Liidu liikmesriikide vahel endiselt väga suur. „Tartu Ülikool on Alliance4Life’i üks põhipartner ja ülikoolil on sellest ühendusest palju võita, sest saame teha koostööd ja osaleda poliitika kujundamisel,“ ütles Puura.

Peale Tartu Ülikooli kirjutasid memorandumile alla Tšehhist Masaryki Ülikool ja Brno Püha Anna Ülikooli Haigla, Slovakkia Teaduste Akadeemia biomeditsiiniuuringute keskus, Poolast Łódźi Meditsiiniülikool, Horvaatiast Zagrebi Ülikooli meditsiinikool, Leedust Vilniuse Ülikool, Lätist Orgaanilise Sünteesi Instituut, Sloveeniast Ljubljana Ülikool ja Ungarist Semmelweisi Ülikool.

Lisateave: Erik Puura, TÜ arendusprorektor, 737 4802, 506 9882, erik.puura@ut.ee

Sandra Sommer pressiesindaja tel +372 737 5681
mob +372 5307 7820 sandra.sommer@ut.ee
www.ut.ee