Tartu Ülikooli Ideelabor kujundab Ukraina ettevõtlusõpet

19. märtsil toimus Tartu Ülikooli Ideelabori eestvedamisel Ukraina Haridus- ja Teadusministeeriumis interaktiivne seminar innovaatilistest õppemeetoditest. Kuulajateks oli ligikaudu 200 kõrgkoolide õppejõudu üle kogu Ukraina. Seminar toimus Ideelabori ja Ukraina partnerorganisatsiooni koostöös. Osalejaid tuli tervitama Ukraina Haridus- ja Teadusministeeriumi aseminister Strikha Maksim Vitaliyovitch, kes julgustas osalejaid uusi õppemeetodeid aktiivsemalt kasutama ja rõhutas Eesti eeskuju olulist rolli Ukraina haridussüsteemi arendamisel.

Ühtlasi oli see Ideelabori projekti „Praktilise ettevõtlusõppe arendamine Ukraina ülikoolides toetudes Eesti parimale praktikale“ viimane seminar õppejõududele. Projekt lõppes 20. märtsil vastuvõtuga Eesti Vabariigi Suursaatkonnas Kiievis. Suursaadik Gert Antsu tunnustas tehtud tööd ettevõtlusteadmiste ja -oskuste edendamisel Ukraina noorte hulgas ja uusettevõtluse ökosüsteemi loomisel.

Kohal olid ka noored ettevõtjad, kelle ettevõtjaks kujunemise teekond sai alguse äriideede arendusprogrammist „Yep!Starter“, mille disainimisel lähtuti Ideelabori „Starteri“ programmi kogemusest. Noored väljendasid tänu saadud teadmiste, oskuste ja kontaktide eest, mida nad oma sõnul poleks saanud tavapärase õppetöö käigus.

Parimad tiimid said projekti toel võimaluse tutvustada oma äriideed Tartus rahvusvahelisel ärifestivalil sTARTUp Day. Taras Schevchenko nimelise Kiievi Riikliku Ülikooli üliõpilane ja GiftHubi asutaja Ihor Levenets on väga õnnelik, et Eestis käies sai ta kohtuda oma suure eeskuju Bolti (varem Taxify) kaasasutaja Martin Villinguga.

TÜ Ideelabori juhtimisel viidi aastatel 2017–2019 ellu Ukraina ülikoolidele suunatud praktilise ettevõtlusõppe arendamise projekt, mis sisaldas üliõpilastele suunatud äriarendusprogrammi „Yep!Starter“  elluviimist kahel semestril ja aktiivõppe metoodika seminare kõrgkooli õppejõududele. Programmi lõpetas 34 meeskonda Ukraina ülikoolidest. Ideelabori juhi Maret Ahoneni sõnul oli huvi programmi vastu  väga suur. Kokku osales töötubades üle 500 üliõpilase, kelle aktiivsus ja huvi oma idee arendamise vastu oli muljetavaldav. Sageli kogunes seminari lõpus esineja ümber palju üliõpilasi, kellel jagus talle veel küsimusi.  

Esiletoomist väärib ka Ukraina partnerorganisatsiooni juhi Andriy Zaikini innukus ja võimekus kaasata paljusid osapooli, st ülikoole ja ettevõtjaid. Programmi algul oli kaasatud neli Ukraina ülikooli:  Kiievi Riiklik Majandusülikool, Taras Schevchenko nimeline Kiievi Riiklik Ülikool, Riiklik Lennundusülikool ja Donetski Riiklik Tehnikaülikoolis. Praeguseks on Yepi võrgustikuga liitunud ligikaudu 30 ülikooli üle kogu Ukraina. Enamikus ülikoolides on asutatud väike üksus Startup Club, kuhu kuuluvad inimesed, kes on ettevõtlikku mõtteviisi arendajad ja innustajad oma ülikoolis.

Koostöös projekti partnerorganisatsiooni ning Ukraina Haridus- ja Teadusministeeriumiga korraldati projekti jooksul kahe seminari aktiivõppe meetoditest Ukraina õppejõududele, kus osales kokku üle 300 uuendusmeelse haridusvaldkonna esindajad üle kogu Ukraina. Seminare juhendasid Tartu Ülikooli ettevõtluse lektor Elina Kallas ja Olga Bogdanova, kes on Johan Skytte poliitikauuringute instituudi asejuhataja õppetöö alal. Kallas keskendus loovtehnikate tutvustamisele ja kasutamisvõimalustele õppetöös ning Bogdanova tutvustas uuenduslikke meetodeid õppeprotsessi aktiivsemaks muutmiseks. Õpetajaskond üle kogu Ukraina tundis suurt huvi mõlema seminari vastu.

Harkivi oblastist seminarile tulnud Kristina Babenko ütles, et teda ajendas seminarile tulema soov ajakohastada õppimisprotsessi oma ülikoolis. “Kõik tegevused olid kasulikud ja ma usun, et hakkan õppetöös rohkem kasutama grupitöö meetodeid,“ ütles Babenko.

Projekti rahastatakse Välisministeeriumi arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Lisainfo: Piret Arusaar, TÜ Starteri programmi juht, 516 2945, piret.arusaar@ut.ee

Sandra Sommer pressiesindaja tel +372 737 5681
mob +372 5307 7820 sandra.sommer@ut.ee
www.ut.ee