Tartu Ülikooli ja Norra Tehnikaülikooli teadlased tegid kindlaks võimalikud SARS-CoV-2 pärssivad ühendid

Tartu Ülikooli ja Norra Tehnikaülikooli teadlased on hiljutise teadustöö tulemusena teinud kindlaks kuus ühendit, millel on koroonaviirust SARS-CoV-2 pärssiv toime. Teadlaste sõnul on neist viirusevastastest ühenditest kasu kogu maailmale, sest need aitavad meditsiinisüsteemidel ja ühiskonnal valmis olla võimalikeks tulevasteks viirusepuhanguteks.

Koroonaviirusesse nakatunud inimeste arv kasvab iga päevaga, praeguseks on maailmas teada enam kui 4,5 miljonit nakatunut. Vaktsiinide ja ravimite arendamine on aeganõudev ning kallis töö, kuid viirusepuhangud nõuavad kiiret ja tõhusat lahendust. Seda pakuvadki potentsiaalselt viirusevastased ühendid.

Viirusevastased ühendid on viirushaiguste ravimiseks kasutatavad ravimid, mis pärsivad viiruse levikut organismis, olles seejuures inimorganismile ohutud. Tartu Ülikooli ja Norra Tehnikaülikooli teadlased on kindlaks teinud kuus ühendit, millel on pärssiv mõju SARS-CoV-2 infektsioonile laboratoorsetes tingimustes. Avastatud ühendite hulka kuulub ka nelfinaviir, mida on seni kasutatud HI-viiruse vastase suukaudse ravimina.

„Kasutame ravimite ümberpaigutamise põhimõtet ehk soovime koroonaviiruse raviks kasutada ühendeid, mis on loodud mõne teise haiguse leevendamiseks. Nii anname juba turul olevatele ravimitele uut väärtust. See annab neile märkimisväärse eelise uute vaktsiinide ja ravimite arendamise ees,“ selgitas Tartu Ülikooli viroloogia vanemteadur ja Norra Tehnikaülikooli dotsent Denis Kainov. „Uute lahenduste väljatöötamine on väga kallis ja aeganõudev, meie kindlakstehtud ühendite puhul on see protsess juba läbitud. Lisaks on viirusevastaste ühendite suur pluss asjaolu, et saame neid kasutada nii viirushaiguste ravimiseks kui ka ennetamiseks,“ lisas Kainov.

Teadlaste sõnul on koroonaviirust pärssivatest ühenditest kasu kogu maailmale, sest need võimaldavad paremat kaitset nii praeguse pandeemia kui ka tulevaste puhangute eest. Samuti aitavad need pandeemiatega kergemini toime tulla, arvestades resistentsete viirusetüvede tekkimise ohtu. Teadlased on koostamas ka viirusevastaste ühendite kogumit, mis aitab tulevikus tekkivatele viirusepuhangutele kiiresti ja turvaliselt reageerida. Selle abil vähendatakse haigestumist ja surmajuhtumite arvu ning samuti meditsiinisüsteemi kulusid.

Uurimistöö tulemused on laaditud veebiarhiivi BioRxiv nende avalikuks levitamiseks ja kriitiliseks hindamiseks. Lõplikuks avaldamiseks mõnes teadusajakirjas peab artikkel läbima eelretsenseerimise ja toimetamise.

Lisateave:
Denis Kainov, Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi viroloogia vanemteadur, Norra Tehnikaülikooli dotsent, denis.kaynov@ut.ee
Eva Žusinaite, Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi viroloogia vanemteadur, eva.zusinaite@ut.ee

Sandra Sommer pressiesindaja tel +372 737 5681
mob +372 5307 7820 sandra.sommer@ut.ee
www.ut.ee