Autor:
Arno Mikkor

Tartu Ülikooli kaasprofessor Eneli Kindsiko valiti Eesti inimarengu aruande peatoimetajaks

Eesti Koostöö Kogu nõukogu valis 2026. aastal ilmuva Eesti inimarengu aruande (EIA) peatoimetajaks Tartu Ülikooli kvalitatiivuuringute kaasprofessori ja Arenguseire Keskuse eksperdi Eneli Kindsiko.

Kindsiko keskendub teadustöös kõrghariduse, teadussüsteemi ja akadeemilise tööturu probleemidele. Samuti on ta juhtinud Arenguseire Keskuses õpetajate järelkasvu tuleviku uurimissuunda. Uues inimarengu aruandes keskendutakse just haridusteemadele ja haridussüsteemi tulevikule. 

Uue peatoimetaja sõnul on praegune ühiskond mõjutatud varasematest õppemeetoditest ja nüüdisaegne õpikäsitlus kujundab hariduse tulevikku. „Inimarengu aruande autorid on eri valdkondade eksperdid, kes vaatavad haridust igaüks oma tegevusala vaatevinklist ning küsivad, kas praegune haridussüsteem oskab ühiskonna vajadustega arvestada ja noori ühiskonna väljakutseteks ette valmistada,“ rääkis Kindsiko. „Üks peamisi oskusi, mida kiiresti muutuvate teadmistega maailmas järjest rohkem vaja läheb ja klassiruumis hoida tuleb, on uudishimu. Kõik muu on õpitav.“ 

Lisaks nendib ta, et Eesti haridus on küll tipptasemel, kuid meie õpilased ja õpetajad on stressis ning süsteem ülekoormatud. „Selleks, et vastata muutuva ühiskonna ootustele, peab kogu süsteemis tegema tervisliku lahutamistehte ja midagi hariduse õlgadelt ära võtma. Peame tõsiselt endalt küsima, milliseid teadmisi ja oskusi kaasaegses koolis peab õpetama ning mida vajab tuleviku Eesti,“ selgitas Kindsiko. 

2026. aastal ilmuva inimarengu aruande peatükkide toimetajate hulgas on mitu Tartu Ülikooli teadlast. 

  • Hariduse ees seisvad väljakutsed – Tartu Ülikooli juhtimise professor Maaja Vadi 
  • Haridus ja poliitika – Tartu Ülikooli tehnoloogiauuringute kaasprofessor ja sotsiaalteaduste valdkonna teadus-arendusprodekaan Mihkel Solvak 
  • Haridus ja segregatsioon – Tartu Ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professor Tiit Tammaru 
  • Haridus ja kestlikkus – Tartu Ülikooli regionaalplaneerimise teadur ja Tallinna Ülikooli keskkonnasotsioloogia vanemteadur Bianka Plüschke-Altof; Eesti Maaülikooli tenuuri kaasprofessor Monika Suškevics 
  • Tulevikustsenaariumid: Eesti aastal 2050 – Tartu Ülikooli kvalitatiivuuringute kaasprofessor Eneli Kindsiko 

Loe lähemalt Eesti Koostöö Kogu kodulehelt

Ajakirjanike vestlusring

Keerukate teemade selgitamisel on teadlased ajakirjanikele väga oodatud partnerid

Kaasprofessor Alar Jänes hoidmas TÜ keemia instituudis komplekteeritud tsink-ioon-hübriidsuperkondensaatori prototüüpi

Kuidas rahuldada inimkonna kasvavat energiavajadust?

Mitmekesised Eesti ülikoolid

6.–12. maini tähistasid üheskoos kuus Eesti ülikooli ja võrdõigusvolinik mitmekesisuse nädalat.