Tartu Ülikooli kogunevad eri maade Aristotelese tõlkijad

28.−29. aprillil kohtuvad Tartu Ülikooli klassikalise filoloogia osakonna kutsel Tartus Aristotelese tõlkijad ja uurijad erinevatest maadest, et üheskoos leida vastuseid Aristotelese tõlkimise ja tõlgendamisega seotud küsimustele.

Seminari "Translating and interpreting Aristotle's 'Rhetoric'" ühe korraldaja, TÜ klassikalise filoloogia lektori Janika Pälli hinnangul on paari tuhande aastase traditsiooniga Aristotlese "Retoorika" tänapäevalgi jätkuvalt aktuaalne. "Hiljuti ilmus selle uustõlge soome keelde, hetkel on valmimas tõlked rootsi, leedu, läti ja eesti keelde. Seminari eesmärk on aidata kaasa nende tõlgete peatsele valmimisele, korrastada retoorikaterminoloogiat ning leida lahendusi erinevatele retoorilise argumentatsiooni probleemidele," ütles Päll.

Osalejaid on oodata Lätist, Leedust, Rootsist, Soomest ja Šveitsist. Esinevad ja seminare juhatavad prof Anne Lill (TÜ), prof Janne Lundqvist Grinde (Uppsala ülikool), professorid Ilze Rumniece, Vita Paparinska ja Ojars Lams (Läti ülikoolist) jpt.

Neljapäevane ettekandepärastlõuna on avatud kõigile huvilistele, reedestest seminaridest huvitatuil palutakse oma osalemissoovist teada anda Janika Pällile e-posti aadressil janika.pall@ut.ee.

Rohkem infot: http://www.humanitaarteadused.ut.ee/seminarium-aristotelicum


Lisainfo: Janika Päll, TÜ klassikalise filoloogia lektor, tel 737 5252, janika.pall@ut.ee

Anneli Miljan
Tartu Ülikooli pressiesindaja
tel +372 737 5683
mob +372 515 0184
e-post anneli.miljan@ut.ee
www.ut.ee