Tartu Ülikooli kunstide keskus sulgeb uksed

31. augustil 2021 lõpetab Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia haldusalasse kuuluv kunstide keskus tegevuse. Vabade kunstide professuur ning keskuses toimunud kunstide ja tehnoloogia õpetaja magistriõppekava ained jätkuvad.

Loometegevuse arendamine on Tartu Ülikoolile endiselt oluline. Nii jätkub vabade kunstide professuur, mis viiakse 1. septembrist üle kultuuriteaduste instituudi haldusalasse. Kunstide keskuse ruumides toimunud kunstide ja tehnoloogia õpetaja magistriõppekava ained jäävad ka edaspidi kultuuriakadeemia hallata. Selle kevadsemestri ained on üliõpilastel võimalik kunstide keskuses ära lõpetada. Kunsti- ja kultuurialaseid vabaaineid saab edaspidi võtta Viljandi kultuuriakadeemias ning teistes humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna instituutides. Üliõpilasmajas jätkuvad need tegevused, mille eest said üliõpilased siiani kunstide keskuse kaudu ainepunkte.

Kultuuriakadeemia juhi Juko-Mart Kõlari sõnul oli kunstide keskuse sulgemine keeruline otsus, sest selle töötajad on oma tööd teinud väga hästi ja pühendunult. Keskuse sulgemise peamine põhjus on kõrghariduse püsiv alarahastus. Selles olukorras peab ülikool pidevalt hindama, mida suudetakse teha ja mida mitte. „Minu kui kultuuriakadeemia direktori esmane ülesanne on tagada Viljandi kultuuriakadeemia jätkusuutlik areng, kuid meie finantsolukord seda paraku ei võimaldanud. Mitmed kesksed õppekavad olid alarahastatud ja seetõttu oli üha keerulisem kasvava palgasurve tingimustes läbi rääkida käsunduslepingu alusel töötavate õppejõududega, keda meil on enamik,“ rääkis Kõlar.

Juko-Mart Kõlar tänas kõiki kunstide keskuse töötajaid pühendunud töö eest ning kinnitas üliõpilastele, et kõik magistriõppekavasse kuuluvad kohustuslikud ained toimuvad sel kevadel plaanipäraselt.

Tartu vanas anatoomikumis asuv kunstide keskus loodi 2017. aasta septembris, et koordineerida kunstide õpet Tartu Ülikoolis ning toetada üliõpilasi oma põhieriala omandamisel ja rakendamisel.

Lisateave: Juko-Mart Kõlar, Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia direktor, juko-mart.kolar@ut.ee