TARTU ÜLIKOOLI MEEDIAUURIJAD KORRALDAVAD PÄEVA MEEDIATARBMISE UURIMISEKS

Juba teistkordselt korraldatava uurimuse tulemusel püüavad Tartu Ülikooli meedia ja kommunikatsiooni õppetooli meediauurijad selgitada, milline roll on tegelikult ajalehtedel-ajakirjadel, televisioonil, raadiol, raamatutel, Internetil ja muul meedial inimeste argipäevas.

Korraldajad paluvad kõigil kirjutada järgmist: mida kõike vaatasid, kuulasid ja lugesid (kirjutasid internetis) sel päeval, milliseid avastusi ja tähelepanekuid tegid, milliseid mõtteid ja tundeid meedia sinus selle päeva jooksul äratas.

Meediapäeva kirjeldused tuleks saata posti teel (Postkast 6, 50 002, Tartu Peapostkontor) või elektronpostiga (meediapaev@jrnl.ut.ee) hiljemalt esmaspäevaks 19. detsembriks 2004. Ümbrikule või elektronkirjale märkida selgitusena "Üks meediapäev". Kirjutise juurde tuleks kindlasti lisada oma kontaktandmed, sünniaasta ja võimaluse korral ka elektronposti aadress.

Kõikide oma meediapäevast kirjutanud inimeste vahel jagatakse märtsis 2005 kümme preemiat. Võidust teatatakse personaalselt.

Uuring "Üks meediapäev" viidi läbi ka eelmisel aastal ning peatselt on selle tulemustest ja eelmise aasta parimatest kirjeldustest ilmumas raamat. Sel aastal toimub meediapäev samaaegselt ka Lätis, Leedus ning Valgevenes.

Lisateavet saab meediapäeva koduleheküljelt www.jrnl.ut.ee/meediapaev.


Liina Jürgen
TÜ avalikkussuhete peaspetsialist

INFO: Uuringu juht Maarja Lõhmus, tel: 737 5190 ning projekti assistent Kristina Tubli, tel: 55 689 664