Author:
Andero Kalju

Doktoriõppe kavandamine ja läbimine

Sellelt lehelt saad ülevaate individuaalplaani, atesteerimise ja doktorikraadi taotlemise nõuetest ning leiad viited juhistele ja vormidele. 

< Tagasi doktoriõppe pealehele

 

Individuaalplaan on doktorandi õppe- ja teadustöö kava kogu õppeajaks. Perioodiplaan on individuaalplaani osa, kus lepitakse kokku järgmise atesteerimisperioodi täpsem õppe- ja teadustöö kava. Individuaalplaan koostatakse koostöös juhendaja(te)ga. 

Kogu õppeaja kohta koostatud individuaalplaan tuleb esitada esimese aasta esimese ateseerimisaruandega. 

Esimese semestri perioodiplaan tuleb sisestada õppeinfosüsteemi 30 päeva jooksul pärast immatrikuleerimist. Järgmised perioodiplaanid tuleb esitada koos atesteerimisaruandega. 

Loe lähemalt
 

Pädevuste eneseanalüüs
Alates 2022/2023. õppeaastast avatud programmidel õppijatele

Individuaalplaani lisana tuleb doktoriõppes õppijal esitada pädevuste eneseanalüüs, mis on abivahend oma tegevuse planeerimiseks. Eneseanalüüs tuleb esitada esimese aasta esimese semestri atesteerimiseks, sarnaselt individuaalplaaniga tuleb see koostada koostöös juhendajaga.

Alates 2022/2023. õppeaastast avatud programmidel õppivate doktoriõppes õppijate edasijõudmist hinnatakse atesteerimisel väljundipõhiselt (mitte ainepunktides). Teadustöö kõrval hindab atesteerimiskomisjon ka programmi õpiväljundeid täitvate ülekantavate oskuste omandamist. Seetõttu on nii atesteerimiskomisjonile kui doktoriõppes õppijale endale oluline ülevaade nii plaanidest kui arengust kogu doktoriõppe perioodil. Edaspidisteks atesteerimisteks tuleb aluseks võtta eelnevalt täidetud vorm, mida saab kumulatiivselt täita.

Dokumendivorm

 

VÕTA doktoriõppes
Alates 2022/2023. õppeaastast avatud programmidel õppijatele

Alates 2022/2023. õppeaastast avatud programmidel õppivate doktorantide puhul VÕTAt traditsioonilisel viisil enam ei rakendata.

Varasema õppe- ja töökogemuse arvestamiseks tuleb esitada taotlus õpiväljundite varasema saavutamise hindamiseks. Taotlus tuleb kooskõlastada doktoriõppe programmi eriala esindajaga ning esitada hiljemalt esimese aasta teise semestri atesteerimiseks koos pädevuste eneseanalüüsiga.

Varasema õpi- ja töökogemuse alusel on võimalik lugeda konkreetsed pädevused omandatuks sellisel määral, et neile ei ole vaja õpingute ajal keskenduda. Varasema õpi- ja töökogemuse arvestamine ei vähenda programmiga ettenähtud õppe- ja teadustöö mahtu, vaid võimaldab suuremat tähelepanu pöörata muude oskuste ja teadmiste omandamisele või täiendamisele.

Erandina käsitletakse olukorda, kui doktorant õpib ühisjuhendamise lepingu alusel kahes ülikoolis või doktorant immatrikuleeritakse vabale õppekohale, samuti kui isik taotleb eksterni staatust. Sellistel juhtudel on võimalik programmiga ettenähtud õppe- ja teadustöö mahtu varasemat õpi- ja töökogemust arvestades vähendada.

Dokumendivorm

VÕTA enne 2022/2023. õa avatud õppekavadel

 

Atesteerimisel hindab komisjon doktorandi edasijõudmist teadus- ja õppetegevuses, võttes arvesse nii doktoriõppe programmi kui ka individuaalplaani täitmist.

Doktorante atesteeritakse esimesel õppeaastal kaks korda aastas, enne kevad- ja sügissemestri algust. Alates teisest aastast atesteeritakse doktoranti üks kord õppeaastas, kui viimasest atesteerimisest on kaks õpitud semestrit möödas.

Loe lähemalt

 

Nõuete ja juhistega doktorikraadi taotlemiseks tutvu doktoriõppe eeskirjas.

Loe lähemalt

#õppimine #sisseastumine

Eesti keele oskuse testimine

Eesti keele test vastuvõetutele
#kestlikkus #teadus
puupudi

Ahju aetav ligniin tõotab keemiatööstuses naftat asendada

#teadus
Kaspar Tootsi

Õmbles 12-aastaselt oma isa, nüüd opereerib kasvajaid