Autor:
Andero Kalju

Doktoriõppe kavandamine ja läbimine

Sellelt lehelt saad ülevaate individuaalplaani, atesteerimise ja doktorikraadi taotlemise nõuetest ning leiad viited juhistele ja vormidele. 

Individuaalplaan on doktorandi õppe- ja teadustöö kava kogu õppeajaks. Perioodiplaan on individuaalplaani osa, kus lepitakse kokku järgmise atesteerimisperioodi täpsem õppe- ja teadustöö kava. Individuaalplaan koostatakse koostöös juhendaja(te)ga. 

Kogu õppeaja kohta koostatud individuaalplaan tuleb esitada esimese aasta esimese ateseerimisaruandega. 

Esimese semestri perioodiplaan tuleb sisestada õppeinfosüsteemi ühe kuu jooksul pärast immatrikuleerimist. Järgmised perioodiplaanid tuleb esitada koos atesteerimisaruandega. 

Loe lähemalt

Individuaalplaani vorm

Perioodiplaani vorm

 

Atesteerimisel hindab komisjon doktorandi edasijõudmist teadus- ja õppetegevuses, võttes arvesse nii doktoriõppe programmi kui ka individuaalplaani täitmist.

Doktorante atesteeritakse esimesel õppeaastal kaks korda aastas, enne kevad- ja sügissemestri algust. Alates teisest aastast atesteeritakse doktoranti üks kord õppeaastas, kui viimasest atesteerimisest on kaks õpitud semestrit möödas.

Loe lähemalt

Atesteerimisaruande vorm

 

Doktorandi eneseanalüüsi vorm on töövahend, mis aitab Sul valmistuda individuaalplaani, iga-aastaste perioodiplaanide ja atesteerimisaruannete koostamiseks. Täidetud vormi saad võtta aluseks ka juhendamiskohtumiste planeerimisel. Eneseanalüüsi materjalid ei kuulu kohustuslike atesteerimisdokumentide hulka, kuid atesteerimiskomisjon võib esitada eneseanalüüsi kohta küsimusi.

Loe lähemalt

 

VÕTA doktoriõppes

VÕTA alates 2022/2023. õppeaastast avatud programmidel

VÕTA enne 2022/2023. õa avatud õppekavadel

 

Nõuete ja juhistega doktorikraadi taotlemiseks tutvu doktoriõppe eeskirjas.

Loe lähemalt