Tartu ülikooli õpetajaharidus saab oma arengukava

Tartu ülikooli Pedagogicumi eestvedamisel loodi töörühm, mis valmistab ette uut Tartu ülikooli õpetajahariduse arengukava aastateks 2016–2020. Arengukava koostamiseks hinnatakse õpetajahariduse hetkeseisu koos võimalikult paljude huvigruppidega väljastpoolt ülikooli.

Arengukava töörühma eestvedaja, Tartu ülikooli tehnoloogiahariduse professori ja Pedagogicumi juhi Margus Pedaste sõnul on ülikooli jaoks oluline saada õpetajaharidusega seotud sõlmküsimustest ühiskonnas laiem pilt, sest õpetajaharidus on võtmetähtsusega kõigi valdkondade jaoks. „Headest õpetajatest lasteaedades ja koolides sõltub iga eriala käekäik,“ leidis ta.

„Pöördume kõigi õpetajahariduse tulevikust huvitatute poole palvega täita veebivormis küsimustik, et üheskoos hinnata hetkeseisu ja määratleda kõige olulisemad vajadused aastani 2020. Aprilli vältel saadame küsimustiku lisaks õpetajaharidusega tihedalt seotud üliõpilastele, õppejõududele ja kooliõpetajatele ka õpetajaharidusega mitte nii otseselt seotud inimestele üle Eesti,“ tutvustas Pedaste töögrupi tegevusplaani.

Hetkeseisu analüüsile järgneb ülikooli õpetajahariduse missiooni ja visiooni täpsustamine, uute eesmärkide ja prioriteetide seadmine, arengukava projekti kirjutamine ja arengukava rakenduskava koostamine. Septembris läheb uuendatud arengukava tagasiside kogumise ringile.

Õpetajahariduse arengukava töörühma kuuluvad Äli Leijen ja Halliki Harro-Loit, Maigi Vija ja Olga Schihalejev, Miia Rannikmäe ja Terje Hõim, Andre Koka ja Maret Pihu. Üliõpilasi esindab mitme aine õpetajaks õppiv Hendrik Osula ning koolide poolt on töörühmas Ülle Luisk Viljandi gümnaasiumist, Marjeta Venno TERA hariduskeskusest ning Nele Punnar Tartu kutsehariduskeskusest.

Kui Sul on huvi kaasa rääkida, siis leia viis minutit ja täida küsimustik http://lingid.ee/TU_opetaja.

Lisainfo: Margus Pedaste, TÜ Pedagogicumi juhataja, tehnoloogiahariduse professor, tel 5156095, e-post: margus.pedaste@ut.ee.

Virge Tamme
Tartu Ülikooli pressiesindaja
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392