Tartu ülikooli õppejõud valiti koolituskonverentsil parimaks koolitajaks

Tartu ülikooli töö- ja sotsiaalhooldusõiguse dotsendi Gaabriel Tavitsa lühikoolitust hinnati konverentsil „Koolitus 2013“ kõige kõrgemalt.

Pärnu Konverentside poolt korraldatud traditsioonilisel koolituskonverentsil „Koolitus 2013“ viisid erinevaid juhtimisteemalisi lühikoolitusi läbi ligi 40 Eesti koolitajat, kelle seas oli mitmeid nimekaid juhtimiskoolitajaid. Tartu ülikooli esindasid konverentsil religioonipsühholoogia professor Tõnu Lehtsaar ning töö- ja sotsiaalhooldusõiguse dotsent Gaabriel Tavits.

Lehtsaare 45-minutiline lühikoolitus „Lepitamise võlu ja valu: konfliktist konstruktiivse koostööni“ käsitles lepitamise põhimõtteid ja olulisemaid tehnikaid. Tavitsa lühikoolitus „Riigikohtu (muret tekitavatest) seisukohtadest individuaalses tööõiguses 2011-2012“ rääkis Riigikohtu seisukohtadest individuaalses tööõiguses. Koolitusel analüüsiti erinevaid kohtulahendeid ja nende võimalikku mõju töösuhete arengule ettevõttes.                                                                                                                                   

Lühikoolituste põhjal selgitati konverentsil välja parim koolitaja. Koolituste kuulajad, sh organisatsioonide juhid, personali- ja koolitusjuhid, koolitajad jt hindasid TÜ töö- ja sotsiaalhooldusõiguse dotsent Gaabriel Tavitsa lühikoolitust kõige kõrgemate punktidega.

2011. aastal valiti juhtimiskoolituskonverentsi parimaks koolitajaks samuti TÜ õppejõud, religioonipsühholoogia professor Tõnu Lehtsaar koolitusega „Suhtlemiskonflikti anatoomia“. TÜ elukestva õppe keskuse juhataja Tiia Ristolaineni sõnul kinnitab kõrge hinnang Tartu ülikooli õppejõududest koolitajate professionaalsust. „Tagasisides toodi muuhulgas välja, et Tavitsa ja Lehtsaare koolitused olid sisukad, praktilised ja kasulikud,“ rõhutas Ristolainen.

Lisainfo: Tiia Ristolainen, TÜ elukestva õppe keskuse juhataja, tel 737 6203, tiia.ristolainen@ut.ee.

Virge Tamme
Tartu Ülikooli pressiesindaja
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392