Tartu Ülikooli osalusega konsortsium sai Euroopa Komisjoni rahastuse

Täna valiti Tartu Ülikooli osalusega ENLIGHT-i konsortsium koos 23 teise konsortsiumiga Euroopa Komisjoni rahastatavate Euroopa Liidu kõrgkoolide riikideüleste liitude hulka, mida on nüüdseks kokku 41. Euroopa Komisjon eraldas konsortsiumide tööks kokku 287 miljonit eurot.

Euroopa ülikoolide konsortsiumid kujutavad endast piiriüleseid liite, mis edendavad Euroopa väärtusi ja identiteeti ning suurendavad konkurentsivõimet. Euroopa Komisjoni rahalisel toetusel aitavad konsortsiumid parandada Euroopa kõrghariduse kvaliteeti, kaasatust, digiteerimist ja atraktiivsust.

Tartu Ülikooli arendusprorektor Erik Puura on uhke, et Tartu Ülikool osaleb niivõrd tugevate Euroopa ülikoolide võrgustikus. „Meil on oma partneritelt palju õppida, samas saame uue Euroopa parima ülikoolina anda kindlasti ka ise suure panuse,“ rääkis Puura.

Arendusprorektori sõnul viib töö konsortsiumis Tartu Ülikooli rahvusvahelistumise uude ajajärku, suurendades üliõpilaste rahvusvahelise e-õpirände võimalusi, toetades teaduskoostööd ning sidudes meid senisest palju tugevamini Põhjamaade ning Kesk- ja Lääne-Euroopaga.

Tartu Ülikool kuulub koos kaheksa partneriga (Gent, Göttingen, Baskimaa, Bordeaux, Galway, Groningen, Uppsala ja Bratislava) konsortsiumi ENLIGHT (European University Network to Promote Quality of Life, Sustainability & Global Engagement Through Higher Education Transformation). Konsortsiumi missioon on kujundada Euroopa kõrgharidus ümber selliselt, et üliõpilastest kujuneksid maailmakodanikud, kes soovivad tegelda ühiskonna ees seisvate suurte ülesannetega ning edendada elukvaliteeti ja kestlikkust linnades ja kogukondades.

Tihedas koostoimes kohalike sotsiaal-majanduslike keskkondadega asub ENLIGHT-i konsortsium arendama tulevikkuvaatavaid ja paindlikke võrgustikuüleseid õppekavu, mis põhinevad uusimatel teadusuuringutel ja keskenduvad innovatsioonile.

Lisateave: Erik Puura, TÜ arendusprorektor, 506 9882, erik.puura@ut.ee