Tartu Ülikooli sessioonõpe toimub detsembri lõpuni kaugõppes

Teisipäeval, 2. novembril otsustas Tartu Ülikooli rektoraat, et sessioonõpe tuleb korraldada kuni detsembri lõpuni kaugõppes. 

Otsuse põhjus on Covid-19 leviku tõttu tekkinud kriitiline olukord Eesti haiglates. Et sessioonõppe üliõpilased sõidavad õppetööks kohale üle Eesti ega viibi püsivalt linnas, kus nad õpivad, suurendab see viiruse laialikandumise riski.

Päevaõpet püütakse hoida avatuna nii kaua kui võimalik, kuid suure osalejate arvuga loengud toimuvad juba praegu veebis. Instituutides, kus ei ole võimalik rakendada kõiki viiruse levikut piiravaid meetmeid, on juhil õigus teha õppetöö korraldamiseks instituudipõhiseid otsuseid. Erandite tegemine tuleb kooskõlastada ülikooli õppeprorektoriga. 

Kõige täpsema info oma eriala õppekorralduse kohta saavad üliõpilased enda instituudist.

Viiruse leviku takistamiseks peavad kõik, ka vaktsineeritud, kandma kõigis ülikooli hoonetes maski. Vältida tuleb suuri kogunemisi, muu hulgas jäävad ära rahvusülikooli aastapäeva üritused (ka tõrvikurongkäik). 

Värskeima koroonateabe leiab veebilehelt ut.ee/koroona.

Lisateave: Tõnis Karki, Tartu Ülikooli akdeemiline sekretär, 737 5605, 529 7917, tonis.karki@ut.ee