Tartu ülikooli spin-off-ettevõte sai 1,2 miljoni euro suuruse innovatsioonigrandi

Tartu ülikooli spin-off-ettevõte Icosagen Cell Factory sai Euroopa Komisjoni teadusprogrammis "Horisont 2020" mainekatele ettevõtetele suunatud innovatsioonigrandi. Konkurents oli väga tihe: möödunud aasta 25. novembriks valiti 1090 laekunud taotlusest välja 30 projekti.

Icosagen Cell Factory sai 1,2 miljonit eurot toetusraha bioloogiliste ravimite tootmiseks vajaliku tehnoloogia välja arendamiseks, mille abil oleks tulevikus võimalik vähendada ravimiarenduse aega ja kulusid.

„Nimetatud uudsest tehnoloogiast saab väärtuslik lisa Icosagen Cell Factory tehnoloogiaportfelli, kuhu kuuluvad juba tehnoloogiad bioloogiliste ravimikandidaatide arendamiseks ja väikesemahuliseks tootmiseks,“ ütles Icosagen Cell Factory tegevjuht, Tartu ülikooli biomeditsiinitehnoloogia professor Mart Ustav.

Icosagen Cell Factory alustas 2015. aastal turu-uuringu ja tegevusvabaduse analüüsiga – see oli esimene faas ettevõtte laiemast, tulevikku suunatud arendusprogrammist. Esimene faas teostati koostöös Invent Baltics konsultantidega ja seda kaasrahastas Euroopa Komisjon. Järgmine faas on tehnoloogia arendusprojekt, mis algab 2016. aasta kevadel.

Ettevõttes Icosagen Cell Factory toodetakse rekombinantseid antikehi (recombinant antibody) ja rekombinantseid valke (recombinant protein), mida kasutatakse nii valguliste ravimikandidaatidena kui ka diagnostikas. Ettevõttes arendatakse samuti küüliku, kana ja hiire monokloonseid antikehi, kasutades selleks otsest kloonimist B-rakkudest. Icosagen Cell Factory juhtimissüsteem vastab ISO 9001:2008 standardi nõuetele, järgitakse hea laboritava nõudeid.

Invent Baltics on Euroopa Liidu Innovatsioonifondi projektides ("Horizon 2020", 7. raamprogramm, "EUREKA EUROSTARS") nõustanud enam kui 70 positiivse vastuse saanud projektitaotlust. Selle tulemusel on ligikaudu 20 riigis tegutsevad kliendid saanud oma projektidele rohkem kui 150 miljonit eurot toetusraha.

OÜ lcosagen Cell Factory asutati 2005. aastal Quattromed AS-i tütarettevõttena. Selle nimeks sai algselt OÜ Rakuvabrik. Seejärel muudeti OÜ Rakuvabriku nimi Quattromed Cell Factory OÜ-ks ja alates 2. märtsist 2009 sai uueks ärinimeks lcosagen Cell Factory OÜ.

Äriühingu põhitegevuseks on terapeutiliste valkude tootmisteenuse osutamine vastavalt klientide tellimusele, uute tehnoloogiate välja töötamine, rakuliste testsüsteemide välja töötamine ravimiarenduseks ning välja töötatud tehnoloogiate turustamine (litsentsimine ja teenustööde osutamine).

2015. aasta lõpu seisuga on Icosagen Cell Factory OÜ litsentseerinud QMCF tehnoloogia ligi kümnele koostööpartnerile. QMCF tehnoloogiaplatvormi kaitsev intellektuaalomand kuulub täielikult lcosagen Cell Factory OÜ-le ning selle varalisi õigusi kaitsvad patendid Euroopa Liidu riikides, Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas ja Jaapanis.

Lisainfo
Professor Mart Ustav, juhatuse liige, Icosagen AS
+372 522 5418, mart.ustav@icosagen.ee
Üldinfo: info@icosagen.ee; www.icosagen.ee; www.icosagen.com

Virge Tamme
Tartu Ülikooli pressinõunik
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392