Tartu Ülikooli täiendusõppe vastu oli möödunud aastal väga suur huvi

2020. aastal kasvas Tartu Ülikooli täiendusõppijate arv aasta varasemaga võrreldes ligi 11% ja ühe üliõpilase kohta oli peaaegu kolm täiendusõppijat. Haridus- ja Teadusministeeriumi 2019. aasta andmeil on Tartu Ülikool Eesti suurim täiendusõppe pakkuja.

2020. aastal õppis 1216-l Tartu Ülikooli kursusel 40 493 täiendusõppijat, kellest 39 721 osales täiendusõppeprogrammides ja 772 võttis tasemeõppeaineid. Ligi kolmveerand täiendusõppeprogrammides osalejatest õppis täielikult või osaliselt veebipõhistel kursustel ja peaaegu kolmandik omandas teadmisi 21-l vaba juurdepääsuga e-kursusel ehk MOOC-il. Lisaks korraldati 161 sisekoolitust, kus osales 2624 ülikooli töötajat. Statistika kohaselt oli kõige rohkem 27–80-tunniseid koolitusi ja sellise mahuga koolitustel osales ühtlasi kõige enam õppijaid.

Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk avaldas heameelt, et vaatamata erakordsele aastale, mil suur osa täiendusõppest tuli kiiresti ümber korraldada ning koolitused veebi üle viia, on õppijate arv kasvanud. „See on võimalik tänu ülikoolisisesele ja -välisele heale koostööle ning nii akadeemiliste kui ka tugiüksuste suurele panusele,“ ütles Valk. Ta tõstis esile, et kasvanud on ühiskonda teenivate kõigile avatud kursuste osakaal – see puudutab nii riigi tellimusel pakutavaid tasuta koolitusi kui ka ülikooli omal algatusel avatud MOOC-e. „On rõõm näha, et õppimishuvi on suur ja ülikooli usaldatakse koolituspakkujana,“ sõnas Valk.

Ülikool koostab ka tellija soovidele ja vajadustele vastavaid täiendusõppeprogramme ning 2020. aastal jätkusid ülikooli koostöösuhted nii avaliku sektori asutuste kui ka eraettevõtjatega. Koolitusi tellisid teiste hulgas Finantsinspektsioon, Riigikantselei, Eesti Töötukassa, Tervise Arengu Instituut, Ravimiamet, Keskkonnaamet ja Riigikohus, mitmed muud ametiasutused, ettevõtted, tervishoiuasutused ning arvukad haridusasutused.

2020. aastal oli ülikoolidel esimest korda võimalus pakkuda riikliku koolitustellimuse raames tasuta täiendusõpet. Projekti „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ toel korraldati aasta jooksul kaheksa tasuta kursust väike- ja keskmise suurusega ettevõtete töötajatele.

Lisateave: Tiia Ristolainen, Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja, 501 5584, tiia.ristolainen@ut.ee

Sandra Sommer pressinõunik 737 5681
5307 7820 sandra.sommer@ut.ee
www.ut.ee